การแก้ปัญหา (Fix) TbButton.php Error ใน YiiBooster Extension 4.x.x Bootstrap 3

wave

การแก้ปัญหา (Fix) TbButton.php Error ใน YiiBooster Extension 4.x.x Bootstrap 3

มานพ กองอุ่น 7 ก.ย. 2014 10:47:05 6,549

หลายๆ ท่านที่ได้ทำการใช้ Yii Booster Extension Version ใหม่ล่าสุดนั้น คือ Version 4.x.x ซึ่งจะเป็น Version ที่ใช้ Boostrap Version 3 ล่าสุดเลย 
แต่มักจะประสบปัญหาการใช้งานเนื่องจาก Yii Booster นั้นรองรับ PHP version 4 ขึ้นไปการประกาศตัวแปลแบบ Array() จะใช้ [] แทน array() ดังนั้นจะเจอ Error ในผู้ที่ใช้ PHP version ต่ำกว่า 5.4 โดยจะแสดง Error ว่า

Parse error: syntax error, unexpected '[' in D:\wamp\www\yiiproject\protected\extensions\booster\widgets\TbButton.php on line 46

วิธีแก้ไข

เปิดไฟล์ protected/extensions/booster/widgets/TbButton.php ไปดูบรรทัดที่ 46 ให้แก้ไขดังนี้

จาก

protected static $sizeClasses = [
        self::SIZE_LARGE => 'btn-lg',
        self::SIZE_DEFAULT => '',
        self::SIZE_SMALL => 'btn-sm',
        self::SIZE_EXTRA_SMALL => 'btn-xs',
    ];

แก้ไขเป็น

protected static $sizeClasses = array(
        self::SIZE_LARGE => 'btn-lg',
        self::SIZE_DEFAULT => '',
        self::SIZE_SMALL => 'btn-sm',
        self::SIZE_EXTRA_SMALL => 'btn-xs',
    );

ความคิดเห็น