การ Upgrade Yii Booster version 3.x เป็น 4.x เพื่อใช้ Bootsrap 3

wave

การ Upgrade Yii Booster version 3.x เป็น 4.x เพื่อใช้ Bootsrap 3

มานพ กองอุ่น 14 ก.ย. 2014 14:31:03 4,279

หลายๆ คนที่ชื่นชอบการใช้งาน Yii Booster จากค่าย Clevertech นั้นตอนนี้ได้ Upgrade เป็น Version 4.x.x แล้วซึ่งเป็นการรองรับการใช้งาน Bootstrap Version 3 ทั้งนี้หลายๆ ท่านอาจสงสัยว่าเราจะทำการ Upgrade มาใช้ Bootstrap Version 3 ได้อย่างไรไปดูวิธีการกันเลยครับ

ขั้นที่ 1 ติดตั้ง Yii Booster ตามปกติ

สามารถดูวิธีการติดตั้งได้ที่นี่ การติดตั้ง Yii Booster Extension v 4.x.x สำหรับ Yii Framework

ขั้นที่ 2 แก้ไข Code เดิมใน Form file _form.php

เปลี่ยน link widget ทั้งหมดไปยัง booster แทน boostrap เช่น

จาก

<?php
$form = $this->beginWidget('boostrap.widgets.TbActiveForm', array(
    'id' => 'course-course-form',
    'enableAjaxValidation' => false,
    'htmlOptions' => array('enctype' => 'multipart/form-data'),
        ));
?>

เปลี่ยนเป็น

<?php
$form = $this->beginWidget('booster.widgets.TbActiveForm', array(
    'id' => 'course-course-form',
    'enableAjaxValidation' => false,
    'htmlOptions' => array('enctype' => 'multipart/form-data'),
        ));
?>

ขั้นที่ 3 เปลี่ยน textfield และ Object ต่างๆ ของ Form ให้ลงท้ายด้วย Group แทน Row

จาก 

$form->textFieldRow();

เปลี่ยนเป็น

$form->textFieldGroup();

ขั้นที่ 4 เปลี่ยน Button

จาก

<?php
    $this->widget('booster.widgets.TbButton', array(
        'buttonType' => 'submit',
        'type' => 'primary',
        'label' => $model->isNewRecord ? 'สร้างหลักสูตร' : 'แก้ไขหลักสูตร',
    ));
    ?>

เปลี่ยนเป็น

<?php
    $this->widget('booster.widgets.TbButton', array(
        'buttonType' => 'submit',
        'context' => 'primary',
        'label' => $model->isNewRecord ? 'สร้างหลักสูตร' : 'แก้ไขหลักสูตร',
    ));
    ?>

ความคิดเห็น