ภาษาพีเอชพี(PHP) คืออะไร

wave

ภาษาพีเอชพี(PHP) คืออะไร

มานพ กองอุ่น 5 ธ.ค. 2013 01:24:38 17,401

พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว

 // Create variables [optional] @basefont: 14; // in pixels @baseline: 20; // in pixels // Create a converter namespace [optional] #pxtoem { // Create convert mixin [required] .font-size( @target: @basefont, @context: @basefont ) { font-size: (@target / @context) + 0em; } }

ความคิดเห็น