มาตรฐานค่าแถบสีธงชาติไทย

wave

มาตรฐานค่าแถบสีธงชาติไทย

มานพ กองอุ่น 12 ก.ค. 2018 10:23:09 13,831

การกำหนดค่าสีให้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางในการใช้สีธงชาติให้ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามหน่วยสากล ซึ่งวัดค่าด้วยเครื่อง Colorimetric spectrophotometer จาก 3 แหล่งคือ

  • ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จากธง 2 ประเภท ได้แก่ ธงชัยเฉลิมพล และ ธงไตรรงค์
  • ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
  • ธงจากราชนาวี

ผลการทดสอบค่าแถบสีธงชาติไทย สีน้ำเงินแก่ สีขาว และสีแดง ด้วยเครื่อง Colorimetric spectrophotomete มีดังนี้ กำหนดค่า CIELAB D65 สีแดง ค่า L* = 36.4 , a* = 55.47 , b* = 25.42 สีขาว ค่า L* = 96.61 , a* = -0.15 , b* = -1.48 และสีน้ำเงิน ค่า L* = 18.63 , a* = 7.89 , b* = -19.45 โดยได้กำหนดค่า ∆E* (delta E) ไม่เกิน 1.5

โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 245 ง ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

สีธงชาติไทย ที่ได้ถูกกำหนดใหม่มีดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ธงชาติ .ai

 


สีแดง

HEX : #A51931
CMYK : C24%, M100%, Y83%, K18%
RGB : R165, G25, B49


สีขาว

HEX : #F4F5F8
CMYK : C 3%, M 2%, Y 1%, K 0%
RGB : R 244, G 245, B 248


สีน้ำเงิน

HEX : #2D2A4A
CMYK : C 87%, M 85%, Y 42%, K 43%
RGB : R 45, G 42, B 74


ที่มา 

  • https://www.grappik.com/thai-flag-color-2018/
  • http://news.thaipbs.or.th/content/266890
  • http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/245/1.PDF
  • https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/11557-thaiflag-color

ความคิดเห็น