มาประเมินสุขภาพด้วยตนเองกันเถอะ

wave

มาประเมินสุขภาพด้วยตนเองกันเถอะ

มานพ กองอุ่น 30 ต.ค. 2017 19:38:08 4,051

 

หลังจากที่ได้คลุกคลีกับวงการสาธารณสุขมาระยะหนึ่งแล้วเราจึงมีแนวคิดที่จะทำ Web Application สำหรับการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองในด้านต่างๆ โดยมีการประเมินดังนี้

  • การประเมินดรรชนีมวลกาย (ความอ้วน)
  • การประเมินเรื่องพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย และอารมณ์
  • การประเมินภาวะเครียดด้วยตัวเอง
  • การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน

ทั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Web Application นี้จะช่วยให้ทุกๆ ท่านตระหนักถึงสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น

==> https://www.programmerthailand.com/health

มานพ กองอุ่น

ประวัติ

ความคิดเห็น