หนังสือ Yii Framework Application Workshop เล่ม 2 ออกแล้ว

wave

หนังสือ Yii Framework Application Workshop เล่ม 2 ออกแล้ว

มานพ กองอุ่น 19 ก.ค. 2014 12:01:02 6,138

หนังสือที่รวบรวม 4 Workshop พิเศษแบบ Step by Step ใช้งานได้จริง ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ Yii Framework ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แถมฟรี Source Code 4 Workshop เพื่อการศึกษา
-----สารบัญ-----
เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ
Yii Framework คืออะไร
รุ่นต่างๆ ของ Yii Framework
การทำงานของ Yii Framework
Model
Controller
View
Yii Framework MVC Step
การทำงานพื้นฐาน
ขั้นตอนการร้องขอ
Bootstrap คืออะไร
การติดตั้ง WAMP Server
ดาวโหลด WAMP Server
การติดตั้ง WAMP Server
การใช้งาน MySQL Workbench เบื้องต้น
ดาวโหลด MySQL Workbench
ติดตั้ง MySQL Workbench
การดาวโหลดและติดตั้ง Yii Framework
การดาวโหลด Yii Framework
การติดตั้ง Yii Framework
การดาวโหลดและติดตั้ง Netbean IDE
การดาวโหลด Netbean IDE
การติดตั้ง Netbean IDE
การติดตั้ง Yii Booster Extension
ติดตั้ง Yii-Booster Extension
ตั้งค่า protected/config/main.php
การติดตั้ง User Extension และ Rights Extension
การติดตั้ง
การตั้งค่า

ระบบปฏิทินภารกิจฝ่ายบริหาร (eMission)
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
เจ้าหน้าที่ (User)
ออกแบบฐานข้อมูล
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
ตาราง authassignment
ตาราง authitem
ตาราง authitemchild.
ตาราง miss_boards
ตาราง miss_missions.
ตาราง profiles
ตาราง profiles_fields
ตาราง rights
ตาราง users
เขียนโปรแกรม
ขั้นที่ 1 สร้าง Project Skeleton
ขั้นที่ 2 สร้าง Project ใน NetBeansIDE
ขั้นที่ 3 สร้างฐานข้อมูลใน MySQL
ขั้นที่ 4 ติดตั้ง Yii Booster User และ Rights Extension
ขั้นที่ 5 Forward Engineering ER Diagram ส่วนของ Mission เข้าฐานข้อมูล
ขั้นที่ 6 การตั้งค่า Config Yii Framework
ขั้นที่ 7 สร้าง Model ด้วย Gii Generator
ขั้นที่ 8 สร้าง Bootstrap CRUD Generator
ขั้นที่ 9 เขียนโปรแกรมบันทึกผู้บริหาร
ขั้นที่ 10 เขียนโปรแกรมบันทึกภารกิจ
ขั้นที่ 11 เขียนโปรแกรมแสดงปฏิทิน
บทสรุป

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (Online Booking Meeting Room)
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
เจ้าหน้าที่ (User)
ออกแบบฐานข้อมูล
พจนานุกรมข้อมูล (Datadictionary)
ตาราง authassignment
ตาราง authitem
ตาราง authitemchild.
ตาราง book_bookings.
ตาราง book_equipments
ตาราง book_rooms
ตาราง book_uses
ตาราง profiles
ตาราง profiles_fields
ตาราง rights
ตาราง users
เขียนโปรแกรม
ขั้นที่ 1 สร้าง Project Skeleton
ขั้นที่ 2 สร้าง Project ใน NetbeansIDE
ขั้นที่ 3 สร้างฐานข้อมูลใน MySQL
ขั้นที่ 4 ติดตั้ง Yii Booster User และ Rights Extension
ขั้นที่ 5 Forward Engineering ER Diagram ไปยังฐานข้อมูล
ขั้นที่ 6 ตั้งค่า Config Yii Framework
ขั้นที่ 7 สร้าง Model ด้วย Gii Generator
ขั้นที่ 8 สร้าง Bootstrap CRUD Generator
ขั้นที่ 9 ติดตั้ง EFullCalendar Extension เพื่อแสดงปฏิทิน
ขั้นที่ 10 เขียนโปรแกรมเพิ่มห้องประชุมให้กำหนดสีได้
ขั้นที่ 11 เขียนโปรแกรมจองห้องประชุมและเลือกอุปกรณ์
ขั้นที่ 12 เขียนโปรแกรมแสดงปฏิทิน
บทสรุป

ระบบรับส่งเอกสารออนไลน์ (eDocument)
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
เจ้าหน้าที่ (User)
ออกแบบฐานข้อมูล
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
เขียนโปรแกรม
ขั้นที่ 1 สร้าง Project Skeleton
ขั้นที่ 2 สร้าง Project ใน NetbeansIDE
ขั้นที่ 3 สร้างฐานข้อมูลใน MySQL
ขั้นที่ 4 ติดตั้ง Yii Booster User และ Rights Extension
ขั้นที่ 5 Forward Engineering ER Diagram ไปยังฐานข้อมูล
ขั้นที่ 6 ตั้งค่า Config Yii Framework
ขั้นที่ 7 สร้าง Model ด้วย Gii Generator
ขั้นที่ 8 สร้าง Bootstrap CRUD Generator
ขั้นที่ 9 เขียนโปรแกรม

ระบบยืมคืนหนังสือห้องสมุด (eLibrary)
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
เจ้าหน้าที่ (User)
ออกแบบฐานข้อมูล
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
ตาราง authassignment
ตาราง authitem
ตาราง authitemchild.
ตาราง books
ตาราง borrows
ตาราง profiles
ตาราง profiles_fields
ตาราง rights
ตาราง users
เขียนโปรแกรม
ขั้นที่ 1 สร้าง Project Skeleton
ขั้นที่ 2 การสร้าง Project ใน NetbeansIDE
ขั้นที่ 3 สร้างฐานข้อมูลใน MySQL
ขั้นที่ 4 ติดตั้ง Yii Booster User และ Rights Extension
ขั้นที่ 5 Forward Engineering ER Diagram ไปยังฐานข้อมูล
ขั้นที่ 6 ตั้งค่า Config Yii Framework
ขั้นที่ 7 สร้าง Model ด้วย Gii Generator
ขั้นที่ 8 สร้าง Bootstrap CRUD Generator
ขั้นที่ 9 เขียนโปรแกรม
ดรรชนี
ดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.programmerthailand.com/HanumanShop/HsProducts/View/id/28

ความคิดเห็น