Flat UI Color โทนสีสไตล์ Flat UI

wave

Flat UI Color โทนสีสไตล์ Flat UI

มานพ กองอุ่น 24 ก.พ. 2014 10:18:09 4,578

หลายๆ ครั้งที่เราได้ยินคำว่า Flat UI ตามความเข้าใจของผมนั้นเป็นการสร้างโทนสีให้เหมาะกับเว็บไซต์และการมองที่สบายตา

โดยสามารถเข้าไปดูสีสันได้ที่ http://flatuicolors.com/

ความคิดเห็น