Instagram เล่นไม้แรง!! บังคับผู้ใช้กรอกวันเกิด เพื่อใช้งานต่อไป

wave

Instagram เล่นไม้แรง!! บังคับผู้ใช้กรอกวันเกิด เพื่อใช้งานต่อไป

Programmer Thailand 31 ส.ค. 2021 21:14:36 597

เมื่อคืนนี้ Instagram ได้ประกาศผ่านบล็อกว่า ต่อไปนี้ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลวันเกิดเพื่อใช้งานแพลตฟอร์มต่อไป เนื่องจากจะมีการเพิ่มฟีเจอร์เพื่อคุ้มครองเด็กมากยิ่งขึ้น อย่างก่อนหน้านี้ที่จะมีการป้องกันผู้ใหญ่ในการส่งข้อความหาเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้ติดตามผู้ใหญ่คนดังกล่าว หรือการตั้งค่าบัญชีของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เป็นบัญชีส่วนตัวเป็นค่าเริ่มต้น

จากนี้เป็นต้นไปแอป Instagram จะมีการขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่ได้กรอกหรือยังไม่ได้ให้ข้อมูลให้ทำการกรอกวันเกิด เนื่องจากในอนาคตจะมีการพัฒนาฟีเจอร์เพื่อปกป้องและคุ้มครองเยาวชนมากยิ่งขึ้น

อย่างเช่นจะมีการเซนเซอร์ภาพที่อ่อนไหวหรือไม่เหมาะสมต่อวัย การเซนเซอร์ภาพเราอาจจะได้เห็นกันบ้างแล้วภายในแอป แต่ล่าสุดนี้จะมีการบังคับกรอกวันเกิดเพื่อดูรูปภาพที่ถูกเซนเซอร์ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ทางทีม Instagram ได้พัฒนาระบบที่จะมาตรวจจับผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลวันเกิดที่ผิด โดยจะใช้ AI เข้ามาประมวลผลจากโพสต์ต่าง ๆ ของผู้ใช้ เช่น โพสต์วันเกิด เพื่อตรวจจับและประมาณการอายุของผู้ใช้งานด้วย

 

ที่มา : instagram, beartai

ความคิดเห็น