Swift Code ของธนาคารต่างๆเพื่อใช้ในการโอนเงินข้ามประเทศ

wave

Swift Code ของธนาคารต่างๆเพื่อใช้ในการโอนเงินข้ามประเทศ

มานพ กองอุ่น 22 มี.ค. 2014 10:02:02 229,413

Swift Code ของธนาคารต่างๆเพื่อใช้ในการโอนเงินข้ามประเทศ 

Swift Code คืออะไร
Swift Code เป็นมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ว่าด้วยรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคาร และสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รหัสของมาตรฐานนี้มักเรียกกันว่า BIC code หรือ Swift Code เนื่องจากองค์กร Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส ปัจจุบันมีสถาบันการเงินมากกว่า 8100 แห่งใน 208 ประเทศและดินแดนที่ลงทะเบียนกับ SWIFT

Swift Code ของธนาคารต่างๆ
คราวนี้เรามาดูรหัส Swift Code ของธนาคารในประเทศไทยกันว่ามีอะไรบ้าง

ธนาคารไทยพาณิชย์ (http://www.scb.co.th )
ชื่อธนาคาร: Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 9 Ratchadaphisek Road Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
หมายเลขโทรศัพท์: 2544-1111
Fax: 2544-5000
Swift Code: SICOTHBK

ธนาคารกสิกรไทย (http://www.kasikornbank.com )
ชื่อธนาคาร: KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1 Soi Kasikornthai Ratburana Rd, Bangkok 10140
หมายเลขโทรศัพท์: (66 2) 222-0000
Fax: (66 2) 470- 2749
Swift Code: KASITHBK

ธนาคารกรุงเทพ (http://www.bangkokbank.com )
ชื่อธนาคาร: Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 333 Silom Road Bangrak, Bangkok 10500
หมายเลขโทรศัพท์: 2231-4333 Fax: 2236-8281-2
Swift Code: BKKBTHBK

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (http://www.standardchartered.co.th )
ชื่อธนาคาร: Standard Chartered Bank (Thailand)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 90 North Sathorn Road Bangkok 10500
หมายเลขโทรศัพท์:2724-4000
Swift Code: SCBLTHBX

ธนาคารกรุงไทย (http://www.ktb.co.th )
ชื่อธนาคาร: Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Wattana, Bangkok 10110
หมายเลขโทรศัพท์: 2255-2222
Fax: 2255-9391-6
Swift Code: KRTHTHBK

ธนาคารไทยธนาคาร (http://www.bankthai.co.th )
ชื่อธนาคาร: BankThai Public Company Limited
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 44 North Sathorn Rd Silom, Bangrak, Bangkok 10500
หมายเลขโทรศัพท์: 2638-8000
Fax: 2633-9044
Swift Code: UBOBTHBK

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (http://www.krungsri.com )
ชื่อธนาคาร: Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1222 Rama 3 Road, Bang Phongphang Yannawa, Bangkok 10120
หมายเลขโทรศัพท์: 2296-2001 , 2683-1000
Fax: 2683-1304
Swift Code: AYUDTHBK

ธนาคารนครหลวงไทย (http://www.scib.co.th )
ชื่อธนาคาร: Siam City Bank Public Company Limited (SCIB)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1101 New Petchburi Road Makkasan, Rajthewi, Bangkok 10400
หมายเลขโทรศัพท์: 2253-0200
Swift Code: SITYTHBK

ธนาคารทหารไทย (http://www.tmbbank.com )
ชื่อธนาคาร: TMB Bank Public Company Limited
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 3000 Phaholyothin Rd Chatuchak, Bangkok 10900
หมายเลขโทรศัพท์: (66 2) 299-1111 273-7020
Fax: (66 2) 273-7118
Swift Code: TMBKTHB

ธนาคารยูโอบี (http://www.uob.co.th )
ชื่อธนาคาร: Union Overseas Bank (Thai) [UOB Thailand]
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 191 South Sathorn Road Yannawa, Bangkok 10120
หมายเลขโทรศัพท์: 234-3000
Fax: 2287-2973-4
Swift Code: BKASTHBK

แหล่งที่มา 
http://www.thailandsportonline.com/swift-code/

ความคิดเห็น