ขอความช่วยเหลือ yii1 export excel ค่ะ

wave
จุฑามาศ ประเสริฐสงค์
1,463
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
ขอความช่วยเหลือ yii1 export excel ค่ะ

รบกวนชี้แนะหน่อยค่ะ

เราต้องการ Export excel ผ่าน extension EExcelView ลองทำตามตัวอย่างแล้ว สามารถออก excel ได้ตามค่าที่เราใส่กรองข้อมูลไว้ ซึ่งตามตัวอย่างคำสั่งกรองข้อมูลใช้ฟอร์มจาก Advanced Search ในหน้า admin ค่ะ

$('#exportToExcel').click(function(){  
    window.location = '". $this->createUrl('admin') . "?' + $(this).parents('form').serialize() + '&export=true';
  return false;
});

ทีนี้เราต้องการย้ายปุ่มสั่ง export ออกมาที่หน้าแสดง grid แล้วใช้ตัวกรองจากในตาราง grid เลย

echo CHtml::link('export', '#', array('onclick'=>"
							
			window.location = '". $this->createUrl('admin') . "' + $('#commit-line-grid').serialize() + '&export=true';
	    return false;
							
		"));

คำถามคือเราจะเขียนเพื่อส่งตัวกรองให้ extension ได้ยังไงมั่งค่ะ ตอนนี้ลองใส่เท่าที่คิดออกแล้ว แต่ข้อมูล export ออกมาแบบทั้งหมดค่ะ

 

2 ความคิดเห็น

 • มานพ กองอุ่น

 • จุฑามาศ ประเสริฐสงค์
echo CHtml::link($imagePrinter.' - Export Excel', '#', array('onclick'=>" 
							
			window.location = '". $this->createUrl('DetailOverviewBudget') . "&Code=".$Code."' + $('table.items tr.filters input, table.items tr.filters select').serialize() + '&export=true';
	    return false;
							
		"));

หาคำตอบได้แล้วค่ะ แบ่งปันไว้เพื่อมีใครติดปัญหาเหมือนกัน

 

ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์มากเลยทีเดียว

ตอนแรกคิดว่าต้องส่งค่าจากฟอร์ม searchFilter เหมือนกัน

แต่ใช้ table แทนก็ได้ เยี่ยมเลยครับ