ต้องการ Query ข้อมูลแต่ติดปัญหา (ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ)

wave
Chatchai Laotianchai
2,669
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
ต้องการ Query ข้อมูลแต่ติดปัญหา (ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ)

select t1.type ,t1.terminal_name , t2.count - t1.total_lifetime as use_lifetime_resault  
from sajet.merry_define_lifetime_eq t1 
left join sajet.merry_terminal_test_count t2 on t1.terminal_id = t2.terminal_id
where use_lifetime_resault > t1.standard_lifetime

 

error query:

ORA-00904: "USE_LIFETIME_RESAULT": invalid identifier
00904. 00000 -  "%s: invalid identifier"
*Cause:    
*Action:
Error at Line: 4 Column: 7

 

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์