รับติดตั้ง webapp-website + e-learning LMS moodle ในรูปแบบ intranet 

wave
yupat
1,632
ฟรีแลนซ์ (Freelance)
รับติดตั้ง webapp-website + e-learning LMS moodle ในรูปแบบ intranet 

รับติดตั้ง webapp-website + e-learning LMS moodle ในรูปแบบ intranet 

- รับติดตั้ง CMS joomla ,wordpress ,html5 web ในรูปแบบ intranet
- รับติดตั้ง LMS e-learning moodle cai อื่นๆ ในรูปแบบ intranet
- เหมาะสำหรับองค์กร ขนาดเล็ก - กลาง ผู้ประสงค์มีเว็บไซต์ หรือระบบ e-learning ไว้ใช้ภายในองค์กร
 และไม่ต้องการให้ข้อมูลออกสู่ภายนอก
- ตั้งค่าเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้เครื่องลูกข่าย (Client) สามารถเข้าใช้งานภายในองค์กร
  พร้อมกันผ่าน ip address
- ปลอดภัยข้อมูลไม่รั่วไหล เพราะจำกัดอยู่ภายในองค์กร
- มีระบบ log in/ register จากสมาชิก หรือบุคลากรภารยในองค์กรเพื่อเข้าใช้งานเครื่อง Server 
  และฐานข้อมูลภายใน
- ตั้งค่ารับ ส่ง ข้อมูลผ่าน email ระบบลงทะเบียน, ระบบตอบรับ email อื่นๆ
- ตั้งค่ารับส่งข้อมูล ไฟล์ แลกเปลี่ยนเอกสารภายในองค์กร


Tel. 085-143-6858 (เต้)
Email : tae_typhoon@hotmail.com
line id : tae_typhoon

 

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์