รับทำและรับพัฒนาฐานข้อมูล Database สำหรับ website และ e-learning (Database Develop)

wave
yupat
1,722
ฟรีแลนซ์ (Freelance)
รับทำและรับพัฒนาฐานข้อมูล Database สำหรับ website และ e-learning (Database Develop)

รับทำและรับพัฒนาฐานข้อมูล Database สำหรับ website และ e-learning (Database Develop)

ด้วยทีมงาน Freelance เต็มตัว พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ การออกเอกสารต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน, ใบเสนอราคา, การจัดทำ plan เพื่อส่งงานและกำหนดเวลาชัดเจน, มี Server เพื่อรับส่งงานและความสะดวกสบายในการชมงาน พร้อมทั้งทีมงานด้านต่างๆ สำหรับ support งานของท่าน

1. พัฒนาฐานข้อมูลเว็บไซต์ (web develop)
1.1) หน้าเว็บล็อคอินเก็บข้อมูลสมาชิกลงทะเบียน
1.2) หน้าเว็บสมัครสมาชิก พร้อมเก็บข้อมูลสมาชิก เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร รายละเอียดต่างๆ
1.3) หน้าเว็บออกใบแจ้งหนี้ (invoice), ใบสั่งซื้อ พร้อมเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อ และรายละเอียดต่างๆ ในระบบ
1.4) หน้าเว็บออกใบเสร็จ รายละเอียดใบเสร็จพร้อมพิมพ์
1.5) หน้าเว็บระบบคลังสินค้า สำหรับลงบันทึก เก็บข้อมูลสิ้นค้าในสต็อคเพื่อนับสินค้าคงคลัง
1.6) หน้าเว็บแจ้งชำระ เมื่อลูกค้าแจ้งชำระผ่านทางหน้าเว็บ จะเก็บรายละเอียดสถานะการชำระ พร้อมส่งออกอีเมล์เพื่อแจ้งผู้ขายให้ทราบ
1.7) อื่นๆ เช่น ระบบตระกร้าสินค้า, คะแนนสะสมสมาชิก และบันทึกสถานะสินค้า เป็นต้น

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบรายงานผล สำหรับ e-learning LMS และ Moodle
2.1) จัดกลุ่มการเข้าใช้งาน, การมองเห็นเฉพาะภายในแผนก-ฝ่ายงาน หรือส่วนงานตามโครงสร้างขององค์กร
2.2) ปรับแต่งและพัฒนาสถานะผู้ใช้งานให้เหมาะสมให้เข้ากับตำแหน่งและหน้าที่ตามโครงสร้างองค์กร
2.3) ปรับแต่ง, ปิด หรือเพิ่มเติม กล่องข้อมูล และกล่องการใช้งานในระบบ
2.4) ดึงรายงานผล (report) ข้อมูลสมาชิกบนระบบ ให้สามารถแสดงในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้
2.5) ดึงรายงานผล (report) การเข้าเรียนตามหลักสูตร ได้แก่ เวลาเรียน, ความสมบูรณ์ในการเข้าชม, คะแนนกิจกรรม และอื่นๆ ให้แสดงในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
2.6) ดึงรายงานผล, คะแนนกิจกรรม, คะแนนแบบทดสอบ หรือแบบสอบถามให้สามารถแสดงข้อมูลในรูปสถิติ กราฟแท่ง, แผนภูมิ หรือกราฟได้
2.7) เก็บรายละเอียดการกรอกข้อมูล ตัวหนังสือ ตัวเลข มาแสดงในรายงานผลหรือแปลงเป็นใบประกาศ (certificate) ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการยืนยันตัวตน, ยืนยันคะแนน และนำไปใช้ต่อไปได้
2.8 ) การส่งออกและแปลงฐานข้อมูลออกมาแสดงในรูปแบบไฟล์เอกสาร Excel


สนใจติดต่อ:
คุณยุพัฒน์ (เต้)
มือถือ 085-1436858
Email: tae_typhoon@hotmail.com
Line ID: tae_typhoon

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์