รับสมัครพนักงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)

wave
Jack Arvin
1,669
รับสมัครงาน (Job)
รับสมัครพนักงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)

- มีความสามารถในการออกแบบ และสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop, illustrator, Dreamweaver, Flash
- เข้าใจภาษา HTML สามารถเขียนเว็บด้วย CSS ได้
- สามารถนำ jQuery หรือสคริปต์อื่นๆ มาประยุกต์ใช้กับงานได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความละเอียดรอบคอบ และไหวพริบดี มีความสนใจ กระตือรือร้นในการทำงานอยู่ตลอดเวลา
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบสูง (เน้นเป็นสำคัญ)
- มีใจรัก และชอบในงานออกแบบต่างๆ
- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติ :

วุฒิปริญญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรมศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศน์, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.

สมัครได้ทาง https://www.thaijob.com/job/32 

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์