รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา

wave
Smile Siri
2,857
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา

ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ

ระยะเวลา 4 เดือนๆละ 18,000 บาท

ลักษณะงานจัดทำโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูล และรายงานผล จัดทำฐานข้อมูล และจัดทำเวบไซต์ได้

สถานที่ทำงาน จังหวัดนนทบุรี 

สนใจติดต่อ smile2549@gmail.com

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์