รับ โปรแกรมเมอร์ สำหรับงานระบบภาพและเสียง

wave
praphan_ten
1,512
รับสมัครงาน (Job)
รับ โปรแกรมเมอร์ สำหรับงานระบบภาพและเสียง

จบขั้นต่ำ ปริญญาตรี

มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พอสมควร

มีความรู้เกี่ยวกับ visual basic หรือ C หรือ C++ หรือ อื่นๆ

มีความรับผิดชอบ และทำงานกับคนหมู่มากได้

สนใจติดต่อ www.tenavgroup.com 

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์