สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

wave
มานพ กองอุ่น
1,808
รับสมัครงาน (Job)
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

(ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ)
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท 
ประจำปีการศึกษา 2559 ในสาขาวิชา "ธุรกิจเทคโนโลยี" 
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลัก
สมัครได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/master/
ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายการศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 02-470-9715-6
E-mail : study@fibo.kmutt.ac.th

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์