เปิดรับสมัคร Programmer (PHP) 2 ตำแหน่ง

wave
wutthikorn
1,106
รับสมัครงาน (Job)
เปิดรับสมัคร Programmer (PHP) 2 ตำแหน่ง

 บริษัท 3-RD จำกัด / 3-RD Co., Ltd.

 

 รับสมัครตำแหน่ง Programmer (PHP)

หน้าที่รับผิดชอบ
1. พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสามารถที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์
3. สามารถทำงานได้ตามแผนนงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22- 35  ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา  จบปริญญาตรี  วิศวคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP ,Javascript
4. มีความรู้และสามารถในการใช้ฐานข้อมูล SQL SERVER, PostgreSQL
5. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้โปรแกรม
7. มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน

สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10 % 
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (งานสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
4. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
5. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น (ณาปนกิจ, อุปสมบท ฯลฯ)
6. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
7. ค่าเดินทาง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
8. ประกันกลุ่ม
9. วันหยุดประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
10. วันหยุดพักผ่อนประจำปี(พักร้อน) 10 วันต่อปี

--------------------------------------------
ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล
คุณวุฒิกรณ์ (ทอป)
Tel. : 097-351-6599
Email : wutthikorn.sri@three-rd.com

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์