​ทางบริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด มีความประสงค์ในการหาทีมมาร่วมทำงานกับเรา

wave
มานพ กองอุ่น
2,476
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
​ทางบริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด มีความประสงค์ในการหาทีมมาร่วมทำงานกับเรา

ทางบริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด มีความประสงค์ในการหาทีมมาร่วมทำงานกับเรา

1. Magento Developer

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ ระบบ CMS เช่น Magento, Drupal, Wordpress, Joomla
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement ได้
 • พัฒนา Extension ตาม Requirement

คุณสมบัติ

 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ CMS ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น Magento, Joomla, WordPress และ Drupal
 • เข้าใจพื้นฐานภาษา PHP + MySQL และ Javascripts
 • มีประสบการณ์การใช้งาน PHP Framework ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • เข้าใจโครงสร้าง MVC
 • ขยัน สามารถทำงานภายใต้สถาวะที่กดดันได้ มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเสร็จตรงเวลา
 • เคยใช้งาน Magento, laravel, AWS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. Front-End Programmer

 • มีประสบการณ์การใช้งาน Bootstrap ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query, หรือ ใช้ framwork ต่างๆของ CSS ได้, Table less CSS
 • เคยใช้งาน Git, Sass, Coffee-Script จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. Big Data Developer

 • มีประสบการณ์การใช้งาน Elasticsearch ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • เข้าใจโครงสร้าง DOM และ JSON เป็นอย่างดี
 • เคยใช้งาน Prediction io, Hadoop, Apache solr, Apache Spark อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบพระคุณมากครับ

ติดต่อ tor@topvalue.com
tel:+6685904632
https://www.topvalue.com/


0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์