yii2 อยากทำให้สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานได้อะครับ ผมควรจะทำยังไง

wave
supakorn
1,509
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
yii2 อยากทำให้สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานได้อะครับ ผมควรจะทำยังไง

yii2 อยากทำให้สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานได้อะครับ ผมควรจะทำยังไง  

ให้มาอยู่ให้ลำดับที่1 หรือ ลำดับที่2 ได้ครับ 

1 ความคิดเห็น

  • มานพ กองอุ่น

มี field น้ำหนัก weight แล้ว order by weight ครับ