Yii Framework Application Workshop เล่ม 1

wave

ราละเอียด

หนังสือ Yii Framework Application # 1 กับ 4 Workshop พิเศษ
ระบบการรับสมัครเรียนออนไลน์ (Admission System)   
ระบบเว็บบล็อก (Weblog)   
ระบบเก็บข้อมูลรายรับรายจ่าย    
ระบบร้านค้าออนไลน์ (Online Shop)    

-----------สารบัญ-----------


เตรียมความพร้อม    
    Yii Framework คืออะไร    
    รุ่นต่างๆ ของ Yii Framework    
    การทำงานของ Yii Framework    
        Model    
        Controller    
        View    
    Yii Framework MVC Step    
        การทำงานพื้นฐาน    
        ขั้นตอนการร้องขอ    
    Bootstrap คืออะไร    
    การติดตั้ง WAMP Server    
        ดาวโหลด WAMP Server    
        การติดตั้ง WAMP Server    
    การใช้งาน MySQL Workbench เบื้องต้น    
        ดาวโหลด MySQL Workbench    
        ติดตั้ง MySQL Workbench    
    การดาวโหลดและติดตั้ง Yii Framework    
        การดาวโหลด Yii Framework    
        การติดตั้ง Yii Framework    
    การดาวโหลดและติดตั้ง Netbean IDE    
        การดาวโหลด Netbean IDE    
        การติดตั้ง Netbean IDE    
ระบบการรับสมัครเรียนออนไลน์ (Admission System)    
    ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ    
        บุคคลทั่วไป    
        ผู้ดูแลระบบ    
    ออกแบบฐานข้อมูล    
        Entity Relationship    
        Data dictionary    
        สร้างฐานข้อมูลใน MySQL ด้วย phpMyAdmin    
        Forward Engineering    
    เริ่มต้นเขียนโปรแกรม    
        การสร้าง Application Skeleton    
        การสร้าง Project ใน Netbean IDE    
        ติดตั้ง Yii-Booster Extension    
        ตั้งค่า protected/config/main.php    
        ใช้ Gii Generator สร้าง Model กันครับ    
        ใช้ Gii Generator สร้าง CRUD สำหรับ Bootstrap    
        ติดตั้ง exportablegridbehavior    
        การสร้าง User Authentication    
        การสร้างหน้าแรกสำหรับสมัครเรียน    
        Admin ดูรายชื่อผู้สมัครและส่งรายชื่อผู้สมัครออกเป็น CSV    
    สรุป Workshop ระบบการรับสมัครเรียนออนไลน์    
ระบบเว็บบล็อก (Weblog)    
    ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ    
        สมาชิก (User)    
        ผู้ดูแลระบบ (Administration)    
        ความต้องการ    
    ออกแบบฐานข้อมูล    
        Entity Relationship    
        Data dictionary    
        สร้างฐานข้อมูลใน MySQL ด้วย phpMyAdmin    
        Forward Engineering    
    เริ่มต้นเขียนโปรแกรม    
        ใช้ Gii Generator สร้าง blog module    
        ตั้งค่า protected/config/main.php    
        ใช้ Gii Generator สร้าง Model กันครับ    
        ใช้ Gii Generator สร้าง CRUD สำหรับ Bootstrap    
        สร้างไฟล์การตั้งค่า Parameters    
        เขียนโปรแกรมโพสบล็อก    
        เขียนโปรแกรมแสดงความคิดเห็น    
        ปรับปรุง Model Tag    
        ปรุบปรุง Model Lookup    
    สรุป Workshop ระบบเว็บบล็อก (Weblog)    
ระบบเก็บข้อมูลรายรับรายจ่าย    
    ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ    
        สิทธิ์ของผู้ใช้งาน    
    ออกแบบฐานข้อมูล    
        ER Diagram    
        Data Dictionary    
        การสร้างฐานข้อมูล    
        การ Forward Engineering    
    รู้จักกับ jQuery Mobile    
    เริ่มต้นเขียนโปรแกรม    
        การสร้าง Application Skeleton    
        การสร้าง Project ใน NetbeanIDE    
        สร้าง Theme ใหม่ใน Yii Framework    
        ปรับแก้ไขไฟล์ Configuration    
        การใช้ Gii Generator สร้าง Model    
        การใช้ Gii Generator สร้าง CRUD    
        การเขียนโปรแกรมสมัครสมาชิก    
        การปรับแก้การเข้าสู่ระบบ User Identity    
        การเขียนโปรแกรมบันทึกรายรับ-รายจ่าย    
        การเขียนโปรแกรมแสดงกราฟ    
    สรุป Workshop ระบบเก็บข้อมูลรายรับรายจ่าย    
ระบบร้านค้าออนไลน์ (Online Shop)    
    ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ    
        ลูกค้า    
        ผู้ดูแลระบบ    
    ออกแบบฐานข้อมูล    
        ER Diagram    
        Data Dictionary    
        การ Forward Engineering    
    เริ่มต้นเขียนโปรแกรม    
        การสร้าง Project Skeleton    
        การสร้าง Project ใน NetbeanIDE    
        การติดตั้ง Yii Booster Extension    
            การดาวโหลด    
            การติดตั้ง    
        การปรับแก้ไขไฟล์ Configuration    
        การใช้ Gii Generator สร้าง Model    
        การใช้ Gii Generator สร้าง CRUD    
        การสร้างระบบ User Identity จากฐานข้อมูล    
        การจัดการกับประเภทสินค้า    
        การจัดการกับสินค้า    
        การนำสินค้ามาวางขายหน้าร้าน    
        การสร้างระบบรถเข็น (CartController)    
    สรุป Workshop ระบบร้านค้าออนไลน์ (Online Shop)    

เป็น Ebook เท่านั้น

รายการสินค้าในหมวดหนังสือ (Book)

คัมภีร์เคล็ดวิชา Joomla 3 + DVD ข้อมูลประกอบ

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับการสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน ซึ่งได้รวบรวมวิธีการที่สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วยตัวเอง...

359฿

49

Yii Framework 2 (Yii2) Basic ฉบับพื้นฐาน

หนังสือ Yii Framework 2 ฉบับพื้นฐานเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาของการพัฒนา Web Application ด้ว...

359฿

264

Yii Framework Application Workshop เล่ม 1

หนังสือ Yii Framework Application # 1 กับ 4 Workshop พิเศษ ระบบการรับสมัครเรียนออนไลน์ (Admission Sy...

359฿

243

Yii Framework Tip 50 เทคนิค Yii Framework

รวบรวมเทคนิคต่างๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ บทที่ 1 ขั้นพื้นฐาน     การติดตั้ง Yii Framework &...

300฿

130

Yii Framework Application Workshop เล่ม 2

-----สารบัญ----- เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ Yii Framework คืออะไร รุ่นต่างๆ ของ Yii Framework การทำง...

359฿

186