สุพัฒน์ อนันต์

wave
สุพัฒน์ อนันต์

สุพัฒน์ อนันต์

เป็นสมาชิกเมื่อ: 25 ม.ค. 2014

กระทู้

0

บทความ

0

บทเรียนรู้

0

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.anan-soft.com
-------------------------------------------
A-CLINIC ระบบบริหารงานคลินิกรักษาโรค ระบบบริหารงานคลินิกทั่วไป ช่วยลด OPD CARD แบบกระดาษ ลด
ภาระเรื่องการจัดเก็บข้อมูลแบบเก่าสะดวกประหยัด พื้นที่ มีเมนูออก
ใบรับรองแพทย์แบบใหม่และสามารถพิมพ์ใบส่งตัวผู้ป่วย
ในกรณีที่มีการรักษาส่งต่อ มีระบบสต๊อกช่วยคุมระบบคลังยา
สามารถใช้งาน 1 สาขาไม่จำเครื่อง (ใช้งานผ่าน Web Browser
Database MariaDB ) ราคานี้ขายติดตั้งแบบ Off-line เท่านั่น
โปรแกรมของเราใหม่และทันสมัยยุค 4.0
ติดตามผลงานได้ที่ www.anan-soft.com
ติดต่อ email: id.supat.anan@gmail.com
-----------------------------------------------------------------
เมนูพื้นฐาน
1.มีระบบเพิ่มข้อมูลคลินิกได้
2.มีระบบเพิ่มสาขาได้
3.มีระบบเพิ่มรายชื่อ-แพทย์ในระบบ
4.มีระบบเพิ่มรายชื่อ-ผู้ใช้งาน
5.มีระบบคลังยา สามารถเพิ่ม แก้ไขได้
6.มีระบบแจ้ง StockMin ในระบบคลังยา
7.มีระบบกำหนดวิธีการใช้ยา และสูตรยา
8.มีระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ICD10(รหัสวินิจฉัยโรค)ได้
9.มีระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ICD9(รหัสการทำหัตถการ)ได้
10.สามารถเพิ่มการผล Lab ในระบบได้
11.สามารถกำหนดค่าบริการทางการแพทย์ได้เอง
เมนูใช้งาน(จุดลงทะเบียนผู้ป่วย)
12.ลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ได้ และสามารถค้นประวัติเดิมในระบบได้
13.มีระบบจัดเก็บโรคประจำตัวและ รายการแพ้ยาในระบบ เมนูใช้งาน(จุดลงซักประวัติ)
14.สามารถค้นรายชื่อผู้ป่วยในระบบมาเพื่อซักประวัติได้
15.เมนูแจ้งเตือนความเร่งด่วน และระบบซักประวัติพื้นฐานก่อนส่งให้ตรวจแพทย์
เมนูใช้งาน(ระบบห้องตรวจแพทย์)
16.มีระบบสรุปค่าบริการด้านการรักษา
17.มีระบบช่วยในการวินิจฉัยโรค(ICD10)
18.มีระบบช่วยในการให้หัตถการ(ICD9)
19.มีระบบช่วยในการสั่งยา (RX)
20.มีระบบช่วยในการสั่ง Lab
21.มีระบบคิดค่าบริการทางการแพทย์
22.มีระบบออกใบรับรองแพทย์
23.มีระบบออกใบส่งตัว/ส่งต่อ
24.มีระบบคิดเงินทอน และออกใบเสร็จ
25.มีเมนูสามารถวาดภาพประวัติการรักษา และอัพโหลดเก็บเข้าในระบบได้
26.มีระบบดูประวัติการรักษาย้อนหลังได้ในระบบ (EMR).
27.มีระบบแสดงคิว รอตรวจห้องแพทย์
28.มีระบบคำนวณค่ารักษาแบบอัตโนมัติ
เมนูใช้งาน(ระบบรายงาน)
29.สามารถเรียกดูค่ารักษาย้อยหลังตามช่วงระหว่างวันที่.
30.สามารถออกรายงานยาในระบบได้
31.สามารถเรียกรายงานยาที่มียอดต่ำกว่า StockMin ได้
32.มีระบบนัดผู้ป่วย + รายงานทะเบียนนัดผู้ป่วย
33.มีระบบ Patient emr
34. มีระบบ Print OPD CARD
35. มีระบบรายงาน บจ9,บจๅจ
36.มีระบบ Dashboard แสดงการจัดเก็บรายได้ของคลินิก
37.มีระบบคำนวณเงินเดือนพนักงาน
38.มีโมดูลห้องยาสำหรับปรินสติกเกอร์ยาและใบเสร็จรับเงิน

ไม่พบผลลัพธ์