การติดตั้ง Meteor และการสร้าง Project

wave
มานพ กองอุ่น 2 มี.ค. 2018 02:14:15 3,591

ติดตั้ง Chocolatey

สำหรับการติดตั้ง Meteor นั้นจะต้องทำการติดตั้ง Chocolatey ก่อนโดยสามารถติดตั้งผ่าน command prompt ได้โดยเข้าเว็บไซต์ https://chocolatey.org/install จากนั้นทำการติดตั้งโดยเปิด command prompt แบบ administrator แล้ววางคำสั่งในการติดตั้งดังนี้

@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"

ติดตั้ง Meteor

ในการติดตั้ง Meteor นั้นให้พิมพ์คำสั่ง 

choco install meteor

จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่

สร้าง Project Meteor แรก

ไปที่ folder ที่ต้องการเก็บ project เช่น d:\meteor_project จากนั้นพิมพ์คำสั่งในการสร้าง project ใหม่

meteor create myproject

 

จากนั้นเข้าไป folder project ที่สร้างขึ้น จากนั้นพิมพ์คำสั่งเพื่อ run meteor

meteor

แล้วจะพบข้อความลักษณะดังนี้

>cd myproject

D:\meteor_project\myproject>meteor
[[[[[ ~\D\meteor_project\myproject ]]]]]

=> Started proxy.
=> Started MongoDB.
=> Started your app.

=> App running at: http://localhost:3000/
   Type Control-C twice to stop.

เมื่อเปิด browser จะพบหน้าแรกของ Meteor


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
  • ดู 3,591
  • รักเลย 0
  • หมวดหมู่ Meteor
  • เขียนเมื่อ
  • แก้ไขเมื่อ
  • Tags meteor
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009