การติดตั้ง Yii Framework 3 (Yii3)

wave
มานพ กองอุ่น 23 ม.ค. 2019 17:11:18 6,552

Yii Framework 3  ยังไม่ออก version stable แต่เราสามารถทำการติดตั้งและทดลองใช้งานได้ โดยการติดตั้ง Yii Framework 3 นั้นจะใช้คำสั่งในการติดตั้งดังนี้

composer create-project --prefer-dist --stability=dev yiisoft/yii-project-template yii3-tutorial

หมายเหตุ ให้ติดตั้ง nodejs เสียก่อนเพื่อให้สามารถใช้งาน npm https://nodejs.org/en/

หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทดลอง run project โดย

cd yii3-tutorial

จากนั้นพิมพ์คำส่ังเพื่อเรียกใช้งาน embed server 

vendor/bin/yii serve -p 8081

โดยใช้  port 8081 จากนั้นทดลองเปิด browser เข้า URL 

http://localhost:8081

จะปรากฏ Web Application ลักษณะดังนี้

ติดตั้ง package เพิ่มเติม

composer require yiisoft/yii-bootstrap4

และ

composer require yiisoft/yii-captcha

เปิดหน้า Contact

http://localhost:8081/site/contact


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
  • ดู 6,552
  • รักเลย 0
  • หมวดหมู่ Yii Framework 3 (Yii3)
  • เขียนเมื่อ
  • แก้ไขเมื่อ
  • Tags ติดตั้ง yii3 คู่มือ Yii3
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009