การห่อหุ้ม(Encapsulation)

wave
มานพ กองอุ่น 24 ก.ค. 2016 22:17:20 14,795

Encapsulation เป็นการห่อหุ้มหรือกำหนดการเข้าถึงคุณสมบัติ(Property) และพฤติกรรม(Method) ของคลาส(Class) โดยมี keyword 3 คำคือ private, protected และ public ซึ่งขออธิบายแบบพอเข้าใจได้ดังนี้

Private เป็นการกำหนดให้สามารถใช้งานได้เฉพาะในคลาส (Class) เท่านั้น คลาส(Class) อื่นไม่สามารถเรียกใช้งานได้

Protected เป็นการกำหนดให้คลาส(Class) ตัวเองและคลาส(Class) ที่สืบทอดไปเท่านั้นให้สามารถเรียกใช้งานได้

Public เป็นการกำหนดให้คลาส(Class) ใดๆ สามารถเรียกใช้งานได้

ตัวอย่าง

<?php
class Mom
{
  private $_wallet = 5000;

  protected $family_wallet = 3000;

  public $other_wallet = 1000;

  private function getWallet()
  {
    return $this->_wallet;
  }

  protected function getFamilyWallet()
  {
    return $this->family_wallet;
  }

  public function getOtherWallet()
  {
    return $this->other_wallet;
  }

  public function getMyWallet()
  {
    return $this->_wallet;
  }
}

class Son extends Mom
{
  public function getWL()
  {
    return $this->getWallet();//ไม่สามารถเรียก privae method ได้
  }
  public function getFW(){
    return $this->getFamilyWallet();//สามารถเรียก protected method ได้
  }
}

class Other
{
  public function test()
  {
    $other = new Son();
    echo $other->getWallet();//ไม่สามารถเรียก private method ได้
  }
}

$mom = new Mom();
//echo $mom->getWallet();// Fatal error: Call to private method Mom::getWallet()
//echo $mom->getFamilyWallet();//Fatal error: Call to protected method Mom::getFamilyWallet()
echo $mom->getOtherWallet();//1000
echo $mom->getMyWallet();//5000

$son = new Son();
//echo $son->getWallet();// Fatal error: Call to private method Mom::getWallet()
echo $son->getFW();//3000
//echo $son->getWL(); //Fatal error: Call to private method Mom::getWallet()
echo $son->getOtherWallet();//1000
echo $son->getMyWallet();//5000

$other = new Other();
//$other->test();//Fatal error: Call to private method Mom::getWallet()

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 14,795
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ PHP Object Oriented Programming (OOP)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags php encapsulation
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009