เข้าใจ Route ทั้ง 8 แบบบน Slim 3

wave
Krissanawat Kaewsanmuang 16 เม.ย. 2016 17:48:33 7,472

ใน Slim 3 มีฟังก์ชันที่ใช้รองรับคำร้องขอหลักๆ อยู่ 7 ตัวด้วยกัน

 1. แบบ Get 
  ใช้รองรับคำร้องขอที่มีรูปแบบ get เช่น การเรียกหน้าธรรมดา 
  ตัวอย่างการใช้งาน
  $app = new \Slim\App();
  $app->get('/books/{id}', function ($request, $response, $args) {
    // แสดงข้อมูลแบบรายตัว
  });
 2. แบบ Post
  ใช้รองรับการส่งค่าจากผู้ใช้งาน เช่น การกดปุ่ม บันทึก
  ตัวอย่างการใช้งาน
  $app = new \Slim\App();
  $app->post('/books', function ($request, $response, $args) {
    // สร้างข้อมูลใหม่
  });
 3. แบบ Put
  ใช้รองรับการแก้ไขข้อมูลเช่น การกดบันทึกจากหน้าแก้ไขข้อมูล การแก้ไขผ่าน webservive
  ตัวอย่างการใช้งาน
  $app = new \Slim\App();
  $app->put('/books/{id}', function ($request, $response, $args) {
    //แก้ไขข้อมูลหนังสือ
  });
 4. Delete
  ใช้รองรับการลบข้อมูล เช่น การลบผ่านการใช้งาน webservice
  ตัวอย่างการใช้งาน
  $app = new \Slim\App();
  $app->delete('/books/{id}', function ($request, $response, $args) {
    //ลบข้อมูลรายตัว
  });
 5. Option
  ใช้เรียกคำอธิบายว่า เราสามารถทำอะไรกับ ส่วนนี้ได้บ้าง เช่น /user เมื่อเราเรียกข้อมูลแบบ option ไปจะส่งข้อมูลกลับมา
   
  200 OK
  Allow: HEAD,GET,PUT,DELETE,OPTIONS
  
  200 แปลว่าเราสามารถเข้าถึงมันได้
  allow คือสามารถใช้เมทอดอะไรกับส่วนนี้ได้บ้าง
  ตัวอย่างการใช้งาน
  $app = new \Slim\App();
  $app->options('/books/{id}', function ($request, $response, $args) {
    // Return response headers
  });
 6. Patch
  เหมือนกับ Put แต่แตกต่างที่ใช้แบนวิตน้อยกว่า
  ตัวอย่างการใช้งาน
  $app = new \Slim\App();
  $app->patch('/books/{id}', function ($request, $response, $args) {
    // แก้ไขข้อมูลโดยใช้ id
  });
 7. any
  ใช้รองรับคำร้องขอในเแบบไม่จำกัด เมทอด
  ตัวอย่างการใช้งาน
  $app = new \Slim\App();
  $app->any('/books/[{id}]', function ($request, $response, $args) {
  });
 8. custom
  เหมือนกับ any แต่แทนที่จะรับทั้งหมดเรารับแค่บางตัวพอ
  ตัวอย่างการใช้งาน
  $app = new \Slim\App();
  $app->map(['GET', 'POST'], '/books', function ($request, $response, $args) {
   
  });

Krissanawat Kaewsanmuang

กฤษณวัฒน์ แก้วแสนเมือง มีประสบการณ์พัฒนาเว็บไซต์ 3 ปี สกิลที่ชำนาญ php,css ,javascript,mysql


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 7,472
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Slim Micro PHP Framework 3
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags
ข้อมูลผู้เขียน
Krissanawat Kaewsanmuang

Krissanawat Kaewsanmuang

เป็นสมาชิกเมื่อ: 8 เม.ย. 2013