บทความ (Blog)

wave


บทความ (Blog)

Programmer Thailand Blog

พบบทความข่าวสารดีๆ เขียนและแชร์ได้ทันที

beta version

Report.js สร้างรายงานแบบง่ายดาย

Report.js เป็น jQuery PlugIn สำหรับแสดงผลแบบกราฟ ทำให้เรื่องกราฟเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้งานนั้นจะต้องเพิ่มส่วน jqery และ chart.js เข้ามาอีกด้วย

อ่านต่อ