มาทำให้ CGridView ให้สามารถคลิ๊กแล้วส่งค่าได้กันเถอะ

wave

มาทำให้ CGridView ให้สามารถคลิ๊กแล้วส่งค่าได้กันเถอะ

มานพ กองอุ่น 28 ก.พ. 2014 10:16:45 1,581

ไปดูโค้ดกันเลยครับ

$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView',array(
  'id'=>'items-grid',
  'dataProvider'=>$items,
  'selectionChanged'=>"function(id){window.location='"
     .Yii::app()->urlManager->createUrl('item/view',array('id'=>''))."' + 
     $.fn.yiiGridView.getSelection(id);}",
    'columns'=>array(
    //more stuff.....

ความคิดเห็น