ปุ่มแบบต่างๆ (Button)

ปุ่มแบบต่างๆ (Button)

มานพ กองอุ่น bootstrap button 1,660

ปุ่มหรือ Button ใน Bootstrap นั้นมีหลายสีสันให้เลือก ซึ่งเราสามารถกำหนด class ให้กับ element ต่างๆ ได้เช่น <a>, <button> และ <input>

LinkButton

<a class="btn btn-default" href="#" role="button">Link</a>
<button class="btn btn-default" type="submit">Button</button>
<input class="btn btn-default" type="button" value="Input">
<input class="btn btn-default" type="submit" value="Submit">

เพิ่มเติม

สามารถสร้างรูปแบบต่างๆ ให้กับปุ่มได้ โดยเลือก class ต่างๆ ดังนี้

Link Link Link Link Link Link
<a class="btn btn-default" href="#" role="button">Link</a>
<a class="btn btn-primary" href="#" role="button">Link</a>
<a class="btn btn-info" href="#" role="button">Link</a>
<a class="btn btn-success" href="#" role="button">Link</a>
<a class="btn btn-warning" href="#" role="button">Link</a>
<a class="btn btn-danger" href="#" role="button">Link</a>

 


หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น
admin

  • 2 เพื่อน
  • 16 ผู้ติดตาม
  • 773 โพสต์