การนำ Bootstrap ไปใช้ใน Webpage

wave
มานพ กองอุ่น 13 เม.ย. 2017 18:58:42 17,763

สำหรับการนำ Bootstrap ไปใช้ใน Webpage นั้นสามารถทำได้หลายช่องทาง โดยใช้เครื่องมือต่างๆ หรือจะดาวน์โหลดมาใช้งานโดยตรงก็ได้ โดยมาดูรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ดาวโหลด Package โดยตรง

สำหรับขั้นตอนนี้เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ zip จาก Bootstrap มาได้โดยตรง โดยสามารถคลิก ดาวน์โหลด Bootstrap ที่นี่ จะได้รับไฟล์ bootstrap-3.3.7-dist.zip จากนั้นสามารถนำไปใช้ใน Webpage ได้เลย

โหลดผ่าน Bootstrap CDN

การโหลดผ่าน CDN นั้นมีข้อดีคือเราไม่ต้องเก็บไฟล์ Package ของ Bootstrap อยู่ในเครื่อง Server เรา แต่เราสามารถดึงมาจาก Server ที่ให้บริการ แต่ข้อเสียคือถ้า Server CDN ล่มเราก็ไม่สามารถเรียกไฟล์ Bootstrap ได้ 

สำหรับ Link ในการดึงมาใช้งานมีดังนี้

<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">

<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-rHyoN1iRsVXV4nD0JutlnGaslCJuC7uwjduW9SVrLvRYooPp2bWYgmgJQIXwl/Sp" crossorigin="anonymous">

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" crossorigin="anonymous"></script>

ติดตั้งผ่าน Composer

Composer เป็นโปรแกรมในการบริหารจัดการ Package อีกโปรแกรมหนึ่งในภาษา PHP ซึ่งสามารถบริหารจัดการ Package JavaScript, CSS ได้อีกด้วย คำสั่งในการติดตั้งคือ

$ composer require twbs/bootstrap

ติดตั้งผ่าน Bower

Bower เป็นโปรแกรมในการบริหารจัดการ Package JavaScript โดยสามารถพิมพ์คำสั่งในการติดตั้ง Bootstrap ดังนี้

$ bower install bootstrap

ติดตั้งผ่าน NPM

NPM ก็เป็นอีกโปรแกรมในการบริหารจัดการ Package ต่างๆ เช่นกัน โดยสามารถพิมพ์คำสั่งในการติดตั้งดังนี้

$ npm install bootstrap@3

ตัวอย่างการนำไปใช้ใน Webpage

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
  <title>Bootstrap 101 Template</title>

  <!-- Bootstrap -->
  <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
 </head>
 <body>
  <h1>Hello, world!</h1>

  <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
  <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
  <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
 </body>
</html>

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 17,763
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Bootstrap 3.x
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags bootstrap webpage
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009