การแสดงผลโค๊ดโปรแกรม (Code)

wave
มานพ กองอุ่น 15 เม.ย. 2017 13:49:57 10,326

บรรทัดเดียวกัน (Inline)

ตัวอย่างโค๊ดในบรรทัดจะแสดงโดยใช้ Tag <code>

ตัวอย่างคำสั่ง Tag <html> ในบรรทัดเดียวกัน

ตัวอย่างคำสั่ง Tag <code>&lt;html&gt;</code> ในบรรทัดเดียวกัน

ปุ่มคีย์บอร์ด (User input)

ใช้ <tbd> ในการแสดงการพิมพ์แป้นคีย์บอร์ด

เราเปลี่ยน directory ด้วยคำสั่ง cd ตามด้วยชื่อของ directory
หากต้องการคัดลอกให้กดปุ่ม ctrl + c

เราเปลี่ยน directory ด้วยคำสั่ง <kbd>cd</kbd> ตามด้วยชื่อของ directory<br>
หากต้องการคัดลอกให้กดปุ่ม <kbd><kbd>ctrl</kbd> + <kbd>c</kbd></kbd>

หลายบรรทัด (Code Block)

ในการแทรกโค๊ดหลายบรรทัดให้ใช้ <pre> หากบรรทัดยาวมากกว่า 350px สามารถใช้ .pre-scrollable ในการทำแถบเลื่อนในแนว Y ได้

<p>ตัวอย่างข้อความ...</p>
<pre>&lt;p&gt;ตัวอย่างข้อความ...&lt;/p&gt;</pre>

ตัวแปรต่างๆ

สำหรับตัวแปรต่างๆ จะใช้ <var> 

y = mx + b

<var>y</var> = <var>m</var><var>x</var> + <var>b</var>

ตัวอย่างผลลัพท์

การแสดงผลตัวอย่างผลลัพท์ของโปรแกรมสามารถใช้ <samp>

This text is meant to be treated as sample output from a computer program.

<samp>This text is meant to be treated as sample output from a computer program.</samp>

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
  • ดู 10,326
  • รักเลย 0
  • หมวดหมู่ Bootstrap 3.x
  • เขียนเมื่อ
  • แก้ไขเมื่อ
  • Tags bootstrap code
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009