การติดตั้ง Laravel

wave
มานพ กองอุ่น 12 พ.ค. 2017 10:50:21 23,310

ในบทเรียนรู้นี้มาทำการติดตั้ง Laravel ผ่านโปรแกรม Composer กัน

ความต้องการ

สำหรับการใช้งาน Laravel นั้นมีความต้องการ PHP และ PHP Extension ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • PHP >= 5.6.4
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • Tokenizer PHP Extension
 • XML PHP Extension

การสร้าง Project ใหม่

การสร้าง Project ใหม่นั้นทำได้ 2 วิธี คือ สร้าง Project ผ่าน laravel installer และสร้าง Project ผ่าน Composer

การสร้าง Project ผ่าน Laravel installer

การสร้าง Project ผ่าน laravel install นั้นจะต้องติดตั้ง laravel installer ก่อน ผ่าน composer โดยพิมพ์คำสั่งในการติดตั้งดังนี้

composer global require "laravel/installer"

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพบหน้าจอลักษณะดังนี้

จากนั้นพิมพ์คำสั่งในการสร้าง Project ผ่าน Laravel installer ดังนี้

หมายเหตุ ต้องเข้าไป folder root ของ web server ก่อน 

laravel new laravel-blog

laravel-blog คือชื่อ Project 

เมื่อเปิดดู folder Project จะพบไฟล์ต่างๆ ดังนี้

การสร้าง Project ผ่าน composer create-project

สำหรับการสร้าง project ผ่าน composer สามารถทำได้โดยพิมพ์คำสั่ง

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel-blog-composer

จะพบหน้า cmd ดังนี้

เมื่อเปิดดู project จะเห็นโครงสร้างต่างๆ ดังนี้

การเปิดหน้า Web Application

สำหรับการเปิดหน้า Web Application สามารถทำได้ 2 แบบคือ แบบที่ใช้โปรแกรมจำลองเครื่องเป็น server และแบบ local development server

ใช้โปรแกรมจำลองเครื่องเป็น server

เช่น MAMP WAMP XAMPP เป็นต้น ก็สามารถเปิด localhost/project ได้เลย ตัวอย่างเช่น

http://localhost/laravel-blog 

จะพบรายการไฟล์ต่างๆ ดังนี้

เมื่อคลิกเข้า folder public ก็จะพบกับ web application ดังนี้

เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการเปิดหน้า web application โดยใช้การจำลองเครื่องเป็น web server ด้วยโปรแกรมต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ใช้ local development server

การใช้ local development server สามารถทำได้ผ่าน artisan โดยพิมพ์คำสั่งใน folder project ดังนี้

จากนั้นทดสอบโดยพิมพ์ http://localhost:8000/ หรือ http://127.0.0.1:8000/ ก็จะพบหน้า web application ทันทีดังนี้

 

 

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 23,310
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Laravel
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags laravel install requirement
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009