สถาปัตยกรรมใน Angular Apps

wave
มานพ กองอุ่น 9 ก.ค. 2017 22:58:45 8,662

1499528770_angular.png

สถาปัตยกรรมของ Web Application ในยุคใหม่นี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกันนั้นคือ Front-end และ Back-end 

Front-end ทำงานที่ฝั่ง Client ผ่าน Web Browser เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานเห็นและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย หรือที่เรียกว่า User Interface (UI) ซึ่งประกอบไปด้วย HTML, CSS, TypeScript, Angular

Back-end เป็น Web Server หรือ Web Server ทำงานที่ Cloud ที่ทำงานกับข้อมูล และประมวลผลต่างๆ กับข้อมูล ซึ่งเมื่อ มีการ request กระทำการบางอย่างกับข้อมูลที่ฝั่ง Front-end ไปยัง Back-end โดยที่ข้อมูลจะไม่ถูกเก็บไว้ที่ฝั่ง Front-end แต่จะส่งผ่านไปยัง Back-end

ทีนี้หากเรามีฐานข้อมูลที่หลากหลายเราจะใช้ API ในการเชื่อมต่อกับฝั่ง Client ซึ่ง API ย่อมาจาก Application Programming Interface ซึ่งจะทำงานผ่าน HTTP Services และ API โดยมีการร้องขอข้อมูลจากฝั่ง Front-end ผ่าน HTTP ไปยัง API เพื่อรับข้อมูลหรือบันทึกข้อมูล ซึ่งในฝั่ง Back-end จะประกอบไปด้วยข้อมูลและ API ซึ่งในฝั่ง Back-end จะเรียกว่า Business Logic ในส่วนของ Front-end จะเป็นส่วนในการนำเสนอซึ่งประกอบไปด้วย HTML Template จะเรียกว่า Presentation Logic ซึ่งมีทั้งการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ และรวมไปถึงปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เช่น การคลิกปุ่ม

สรุปได้ว่า ในการพัฒนาในฝั่ง Front-end (Front-end Development) นั้นจะประกอบไปด้วย HTML, CSS, JavaScript และ Angular ส่วนการพัฒนาในฝั่ง Back-end (Back-end Development) นั้นจะประกอบไปด้วย APIs และ Databases และเราจะ focus ในส่วน Front-end ซึ่งเป็นส่วนของ Angular 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
  • ดู 8,662
  • รักเลย 0
  • หมวดหมู่ Angular 4
  • เขียนเมื่อ
  • แก้ไขเมื่อ
  • Tags angular architecture
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009