บทความ (Blog)

Programmer Thailand Blog

พบบทความข่าวสารดีๆ เขียนและแชร์ได้ทันที

beta version

ภาษา Swift

6 มิ.ย. 2014, 7:18:05

1,327

ภาษาใหม่ล่าสุดภาษา swift จาก Apple

อ่านต่อ

Swift Code ของธนาคารต่างๆเพื่อใช้ในการโอนเงินข้ามประเทศ  Swift Code คืออะไร Swift Code เป็นมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ว่าด้วยรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคาร และสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความ...

อ่านต่อ