ราละเอียด

Yii Framework Workshop HanumanShop

 1. รู้จักระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ HanumanShop
 2. การออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench
 3. การ Forward Engineering
 4. สร้าง Project Skeleton HanumanShop
 5. สร้าง Project ใน NetbeanIDE
 6. ติดตั้ง Yii Bootster Extension
 7. การตั้งค่า Config ของ Yii Framework
 8. การสร้าง Model ด้วย Gii Generator
 9. การสร้าง CRUD ด้วย Gii Generator
 10. การสร้างระบบ User Identity จากฐานข้อมูล
 11. การจัดการกับประเภทสินค้า
 12. การจัดการกับสินค้า
 13. การนำสินค้ามาวางขายหน้าร้าน
 14. การสร้างระบบรถเข็น หยิบสินค้าใส่รถเข็น
 15. การปรับปรุงจำนวนสินค้าในรถเข็น
 16. การยืนยันการสั่งซื้อ

รายการสินค้าในหมวดDVD Video

Yii Framework Basic

การสร้าง Project ใหม่ใน Netbean IDE เรียนรู้การทำงานแบบ MVC เรียนรู้ Controller เบื้องต้น เ...

290฿

31

เทคนิค Yii Framework

วีดีโอเรียนรู้เทคนิค Yii Framework ที่จะทำให้คุณพัฒนา Application ได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น...

290฿

29

Joomla 3.2 + DVD ข้อมูลประกอบ

รู้จักกับ Joomla 3.2 ติดตั้ง WAMP Server และสร้าง Project สร้างฐานข้อมูลสำหรับ Joomla 3 ติด...

350฿

53

Yii Framework Workshop #Hanuman Shop + Sourcecode

Yii Framework Workshop HanumanShop รู้จักระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ HanumanShop การออกแบบฐ...

350฿

32