ราละเอียด

วีดีโอเรียนรู้เทคนิค Yii Framework ที่จะทำให้คุณพัฒนา Application ได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

 1. Yii + Bootstrap
 2. Gii Generator
 3. Yii and Charisma admin template
 4. เปลี่ยน Yii Message เป็นภาษาไทย
 5. การติดตั้งและใช้งาน Yii Bootster Extension
 6. การติดตั้ง SRBAC สำหรับ Yii Framework
 7. การติดตั้ง Yii User และ Yii Rights Extension
 8. ปิด Debug mode ใน Yii Bootstrap
 9. Gii Generator กับการใช้งานภาษาไทยแบบอัตโนมัติ
 10. การส่ง email ด้วย SMTP Extension
 11. การสร้าง Dropdownlist สำหรับการเก็บข้อมูลแบบ ENUM
 12. เปลี่ยนข้อความ Home ใน Breadcumb เป็น หน้าหลัก
 13. การสร้างและการใช้งาน Widget
 14. การเปลี่ยน Theme ของ Bootstrap ใน Yii Bootster Extension
 15. การสร้างม้าหมุน (Carousel) ใน Yii Bootster Extension
 16. การ Upload ไฟล์รูปภาพ
 17. เลือกอำเภอโชว์ตำบล
 18. MarkdownEditor สำหรับการแสดงความคิดเห็น (Comment)
 19. การแสดงข้อมูลจากตารางอื่นลักษณะ belongsto
 20. i18n กับการใช้งานวันเวลาภาษาไทย
 21. การดึงข้อมูลจากตารางอื่นมาแสดงเป็น DropDownList
 22. การสร้างเมนูจากตารางในฐานข้อมูล
 23. การสร้าง Criteria จาก CDbCritera ฉบับเรียนรู้ง่าย
 24. การเปลี่ยน site-index เป็น home ใน url
 25. การสร้าง sitemap.xml ใน yii framework เพื่อส่งให้ google webmaster tool
 26. กำหนดให้ซ่อนชื่อไฟล์ index.php ใน url ของเว็บ
 27. การแก้ไขหน้า Error สำหรับ Yii Framework
 28. การสร้าง Field เก็บข้อมูลแบบ Datapicker
 29. การสร้างนำข้อมูลจากตารางอื่นมาสร้างเป็น DropDownList แบบ Inline
 30. การกำหนด CSS ให้กับ CMenu ในรายการของเมนู
 31. การสร้าง Facebook Like Button ในเว็บไซต์
 32. การสร้าง Facebook Share Link ในเว็บไซต์
 33. การสร้างระบบ User กับ CWebUser โดยเก็บข้อมูล User ใน MySQL สำหรับ Yii Framework
 34. การสร้าง Captcha ให้กับฟอร์มด้วย CCaptcha Widget สำหรับ Yii Framework
 35. การใช้งาน Bootstrap 3 ด้วย Yii Bootstrap Module
 36. การสร้าง DropDownList แบบ Multiple Attributes
 37. การแสดงข้อมูลจากการเชื่อม Model แบบ Belongs To
 38. การ Optimize รูปภาพด้วย EasyImage Extension
 39. การ Optimize CSS และ JavaScript ด้วย MinScript Extension
 40. การสร้าง Model ใน Module
 41. การสร้าง CRUD สำหรับ Module
 42. การสร้าง Module ด้วย Gii Generator
 43. การสร้างปฏิทินเหตุการณ์ด้วย EFullCalendar Extension
 44. การสร้างกราฟด้วย HightCharts
 45. การ Upload Yii Application ไปยัง Server จริง
 46. การติดตั้ง Yii Booster 3 และ สร้าง Theme Bootflat UI
 47. การคำณวนหาอายุ ปี เดือน วัน โดยใช้ Yii Framework
 48. การ Login ด้วย Facebook
 49. การสร้าง Global Function ที่สามารถเรียกใช้งานได้ทั้ง Application
 50. การติดตั้ง YiiBooster Bootstrap 3 และสร้าง Theme AdminLTE

รายการสินค้าในหมวดDVD Video

Yii Framework Basic

การสร้าง Project ใหม่ใน Netbean IDE เรียนรู้การทำงานแบบ MVC เรียนรู้ Controller เบื้องต้น เ...

290฿

31

เทคนิค Yii Framework

วีดีโอเรียนรู้เทคนิค Yii Framework ที่จะทำให้คุณพัฒนา Application ได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น...

290฿

29

Joomla 3.2 + DVD ข้อมูลประกอบ

รู้จักกับ Joomla 3.2 ติดตั้ง WAMP Server และสร้าง Project สร้างฐานข้อมูลสำหรับ Joomla 3 ติด...

350฿

53

Yii Framework Workshop #Hanuman Shop + Sourcecode

Yii Framework Workshop HanumanShop รู้จักระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ HanumanShop การออกแบบฐ...

350฿

32