ราละเอียด

 1. การสร้าง Project ใหม่ใน Netbean IDE
 2. เรียนรู้การทำงานแบบ MVC
 3. เรียนรู้ Controller เบื้องต้น
 4. เรียนรู้ View เบื้องต้น
 5. เรียนรู้ Model เบื้องต้น
 6. ทดลองการเขียนโปรแกรมแบบ Input - Process - Output
 7. การสร้างฐานข้อมูลใน MySQL ด้วย phpMyAdmin
 8. แนะนำโปรแกรมออกแบบฐานข้อมูล MySQL Workbench
 9. การสร้าง Entity
 10. การสร้าง Relation แบบต่างๆ
 11. การ Forward Engineering ER Diagram ไปยังฐานข้อมูล
 12. การ Reverse Engineering ฐานข้อมูลกลับมายัง ER Diagram
 13. การตั้งค่า Config Yii Framework
 14. รู้จักกับ Gii Generator
 15. การใช้ Gii Generator เพื่อสร้าง Model
 16. การใช้ Gii Generator เพื่อสร้าง Controller and CRUD
 17. การสร้าง Theme เบื้องต้น
 18. การใช้งาน Layout เฉพาะ Action
 19. สรุปการใช้งาน Yii Framework เบื้องต้น

รายการสินค้าในหมวดDVD Video

Yii Framework Basic

การสร้าง Project ใหม่ใน Netbean IDE เรียนรู้การทำงานแบบ MVC เรียนรู้ Controller เบื้องต้น เ...

290฿

31

เทคนิค Yii Framework

วีดีโอเรียนรู้เทคนิค Yii Framework ที่จะทำให้คุณพัฒนา Application ได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น...

290฿

29

Joomla 3.2 + DVD ข้อมูลประกอบ

รู้จักกับ Joomla 3.2 ติดตั้ง WAMP Server และสร้าง Project สร้างฐานข้อมูลสำหรับ Joomla 3 ติด...

350฿

53

Yii Framework Workshop #Hanuman Shop + Sourcecode

Yii Framework Workshop HanumanShop รู้จักระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ HanumanShop การออกแบบฐ...

350฿

32