การสร้างกราฟด้วย Google Chart Extension

wave
มานพ กองอุ่น 2 พ.ค. 2016 18:01:23 12,013

 

สำหรับ Google Chart นั้นก็มีผู้ทำ Extension ไว้โดยตั้งชื่อว่า googlechart ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.yiiframework.com/extension/googlechart/ หลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปวางใน protected/extensions/Hzl/

 

Pie Chart

          มาเริ่มต้นกับ Pie Chart กันก่อนนะครับ โดยเปิด View ที่ต้องการสร้าง แล้วเขียนคำสั่งดังนี้

<?php
//very useful google chart
    $this->widget('ext.Hzl.google.HzlVisualizationChart', array('visualization' => 'PieChart',
      'data' => array(
        array('Task', 'Hours per Day'),
        array('Work', 11),
        array('Eat', 2),
        array('Commute', 2),
        array('Watch TV', 2),
        array('Sleep', 7)
      ),
      'options' => array('title' => 'My Daily Activity')));
 
    $this->widget('ext.Hzl.google.HzlVisualizationChart', array('visualization' => 'LineChart',
      'data' => array(
        array('Task', 'Hours per Day'),
        array('Work', 11),
        array('Eat', 2),
        array('Commute', 2),
        array('Watch TV', 2),
        array('Sleep', 7)
      ),
      'options' => array('title' => 'My Daily Activity')));
    ?>

 

ทดลองเรียก URL จะได้กราฟดังนี้

 

 

Gauge

          ตัวอย่างที่ 2 การแสดงผลแบบมาตรวัดหรือ Gauge โดยเปิด View ที่ต้องการสร้างแล้วเขียน Code ดังนี้

<?php
    $this->widget('ext.Hzl.google.HzlVisualizationChart', array('visualization' => 'Gauge', 'packages' => 'gauge',
      'data' => array(
        array('Label', 'Value'),
        array('Memory', 80),
        array('CPU', 55),
        array('Network', 68),
      ),
      'options' => array(
        'width' => 400,
        'height' => 120,
        'redFrom' => 90,
        'redTo' => 100,
        'yellowFrom' => 75,
        'yellowTo' => 90,
        'minorTicks' => 5
      )
    ));
    ?>

ทดลองเรียก URL จะแสดงผลดังนี้

 

 

Line Chart

          ตัวอย่างที่ 3 เป็นกราฟแบบเส้นหรือ Line Chart โดยเปิด View ที่ต้องการสร้าง แล้วเขียน Code ดังนี้

<?php
$this->widget('ext.Hzl.google.HzlVisualizationChart', array('visualization' => 'LineChart',
      'data' => array(
        array('Year', 'Sales', 'Expenses'),
        array('2004', 1000, 400),
        array('2005', 1170, 460),
        array('2006', 660, 1120),
        array('2007', 1030, 540),
      ),
      'options' => array(
        'title' => 'My Company Performance2',
        'titleTextStyle' => array('color' => '#FF0000'),
        'vAxis' => array(
          'title' => 'Scott vAxis',
          'gridlines' => array(
            'color' => 'transparent' //set grid line transparent
          )),
        'hAxis' => array('title' => 'Scott hAixs'),
        'curveType' => 'function', //smooth curve or not
        'legend' => array('position' => 'bottom'),
    )));
?>

ทดลองเรียก URL เพื่อแสดงผลจะแสดงผลได้ดังนี้


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 12,013
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Tip Yii Framework (Yii1)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง