ว่าด้วยเรื่องของ Model

wave
มานพ กองอุ่น 12 เม.ย. 2016 15:46:43 6,916

Database Active Record

    มาเรียนรู้กันนะครับว่าการ Create Read Update และ Delete ใน Model นั้นสามารถเขียน Code แบบไหนได้บ้างครับไปดูกันเลยครับ

Create

$post = new Post;
$post->title = "หัวข้อ";
$post->content = "เนื้อหา";
$post->save();


Read
ตัวอย่างที่ 1

$post = Post::model()->find(array(
  'select' => 'title',
  'condition' => 'id=:postId',
  'params' =>array(':postId'=>5),
));

ตัวอย่างที่ 2

$post = Post::model()->find('id=:postI',array(':postId'=>5));

ตัวอย่างที่ 3

$post = Post::model()->findBySql($sql,$params);

ตัวอย่างที่ 4

$criteria = new CDbCriteria;
$criteria->select = 'หัวข้อ';
$criteria->condition = 'id=:postId';
$criteria->params = array(':postId'=>5);
$post = Post::model()->find($criteria);

ตัวอย่างที่ 5
การใช้ Query Builder

$user = Yii::app()->db->createCommand()
->select('id,username,firstname,lastname')
->from('table_user u')
->join('table_profile p', 'u.id=p.user_id')
->where('id=:Id',array(':Id'=>$id))
->queryRow()


เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะครับ ที่สามารถใช้งานพื้นฐานทั่วไป โดยสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.yiiframework.com/doc/guide/1.1/en/database.ar


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 6,916
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Tip Yii Framework (Yii1)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง