การแก้ปัญหาเมื่อมีการแก้ไขตาราง ชนิดข้อมูลแล้วเกิด Error

wave
มานพ กองอุ่น 29 มิ.ย. 2017 16:58:31 4,220

หลายคนคงเจอปัญหาเมื่อมีการแก้ไขชนิดข้อมูล หรือการปรับเปลี่ยนข้อมูลในตาราง แล้วไม่สามารถแก้ไขได้โดยมีความความลักษณะดังนี้

Saving changes is not permitted. The change you have made requires the following table to be dropped and re-created. You have either made changes to a table that can't be recreated or enabled the option prevent saving changes that require the table to be re-created.

การแก้ไขให้เข้าเมนู Tools | Options | Designer | Prevent saving change that require table re-creation. แล้วติ๊กเอาเครื่องหมายออก เพียงเท่านี้ก็สมารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขตารางได้แล้ว


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com