แปลง Collation ทุก Column ในทุก Table ให้เป็นชนิดที่ต้องการด้วย phpMyAdmin สำหรับ MariaDB และ MySQL

wave
มานพ กองอุ่น 7 ธ.ค. 2019 18:55:30 4,702

หลายครั้งที่เกิดปัญหาเมื่อใช้คำสั่งเช่นการ UNION เพื่อสร้าง View ประสบปัญหา Error Collation ของข้อความไม่ตรงกัน ทำให้ไม่สามารถใช้คำสั่งดังกล่าวได้ ในฐานข้อมูล MariaDB และ MySQL ทั้งนี้เราสามารถใช้ phpMyAdmin เพื่อกำหนดให้ข้อความเปลี่ยน Collation ได้ทั้งหมด

โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เลือกฐานข้อมูล
  2. เลือก ​Operation
  3. จัดการ Collation โดยเลือก Collation ที่ต้องการ จากนั้นเลือก Change all tables collations เพื่อเปลี่ยนให้กับ table และ Change all tables columns collations เพื่อเปลี่ยน columns ของ table

แล้วกดปุ่ม GO เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

หมายเหตุ ก่อนดำเนินการให้ สำรองข้อมูลไว้ก่อนนะครับ


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com