คำสั่ง SQL แทนที่ข้อความในคอลัมน์

wave
มานพ กองอุ่น 28 มิ.ย. 2017 16:20:38 7,252

คำสั่งในการแทนที่ข้อความในคอลัมน์ ตัวอย่างนี้จะทำการปรับปรุงตาราง lib_book โดยจะแทนที่คำว่า /upload/lib/ เป็นค่าว่าง (เพราะต้องการแค่ชื่อรูป)  ก็จะเหลือแค่ชื่อรูปภาพ โดยแทนที่ทุก record โดยใช้ REPLACE(CASE())

UPDATE lib_book
SET cover_pic = REPLACE(CAST(cover_pic AS varchar(MAX)), '/upload/lib/', '')

ในตัวอย่างนี้เป็นการทำบน SQL Server หากใครมีวิธีการอื่นๆ สามารถแชร์มาได้นะครับ


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com