PHP เริ่มต้นกับภาษา PHP

wave
มานพ กองอุ่น 18 พ.ค. 2015 13:23:31 16,397

PHP เป็นภาษาสคริปที่ทำงานบนฝั่งเซอร์ฟเวอร์ (Server side script) โดยสามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบโต้กับผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว ที่สำคัญเราสามารถนำมาใช้งานได้ฟรีบนเว็บเซอร์ฟเวอร์


เรียนรู้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ซึ่งเราสามารถรวมคำสั่ง PHP กับ HTML ได้ โดยคำสั่ง PHP จะถูกประมวลผลที่ฝั่งเซอร์ฟเวอร์ (Server) แล้วแปรผลออกมาให้อยู่ในรูปของ HTML ให้เราได้เห็น

<html>
<head>
<title>เรียนรู้ภาษา PHP</title>
</head>
<body>
<h1>เรียนรู้ภาษา PHP</h1>
<?php
echo "สวัสดีชาวโลก" ; //คำสั่งภาษา PHP
?>
</body>
</html>
            

จากตัวอย่างจะแสดงผลออกทางหน้าจอได้เป็น สวัสดีชาวโลก


แหล่งอ้างอิง PHP 5

ในโปรแกรมเมอร์ไทยแลนด์ (Programmer Thailand) เราได้แบ่งแหล่งอ้างอิงของ PHP ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งการทำงานในแต่ล่ะ Function ดังนี้

 • Array functions
 • Calendar functions
 • Date functions
 • Directory functions
 • Error functions
 • Filesystem functions
 • Filter functions
 • FTP functions
 • HTTP functions
 • LibXML functions
 • Mail functions
 • Math functions
 • Misc functions
 • MySQLi functions
 • SimpleXML functions
 • String functions
 • XML Parser functions
 • Zip functions

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com