เส้นตรงแนวนอน (Horizontal Rule)

wave

เส้นตรงแนวนอน (Horizontal Rule)

มานพ กองอุ่น 10 เม.ย. 2016, 11:51:08 6,327

เส้นตรงแนวนอนเป็นเส้นตรง มีไว้เพื่อคั่นระหว่างข้อความ หรือรูปภาพได้ ทำให้เว็บเพจมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการใช้งาน

<hr noshade  size= “10” width= “40/80%” align= “center/right/left”>

ตัวอย่าง ex11.html

<html>
<head>
<title>Special Charecter</title>
</head>
<body>
		<hr align= “center" size= “1" width= “80%" color= “#FF0000"> 
</body>
</html>

ผลลัพธ์

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com