การกำหนดรูปแบบตัวอักษร

wave
มานพ กองอุ่น 10 เม.ย. 2016 11:25:10 17,214

การกำหนดรูปแบบตัวอักษรในเว็บเพจนั้นเป็นการใช้ Tag คู่เป็นส่วนมาก โดยข้อความที่อยุ่ใน Tag นั้นจะเป็นข้อความที่ถูกกำหนดลักษณะ ตาม Tag ต่างๆ โดย Tag พื้นฐานที่ควรทราบมีดังต่อไปนี้

การกำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวหนา

<b>ข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ</b>
หรือ <strong>ข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ</strong>


การกำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวขีดเส้นใต้

<u>ข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ</u>


การกำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง

<i>ข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ</i>
หรือ <em>ข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ</em>


ตัวอย่าง ex05.html

<html>
<head>
<title>Head 1-6</title>
</head>
<body>
		<B>ข้อความที่เป็นตัวหนา</B>
		<U>ข้อความที่เป็นตัวขีดเส้นใต้</U>
		<I>ข้อความที่เป็นตัวเอียง</I>
</body>
</html>

ผลลัพธ์

**********************************************************************************************

การกำหนดสี, ขนาด และรูปร่างตัวอักษร

<font face= “รูปแบบตัวอักษร” color= “สีตัวอักษร” size= “ขนาดตัวอักษร”>ข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ</font>

    ***หมายเหตุ font ที่นิยมนำมาสร้างเว็บไซต์คือ Tahoma, MS Sans serif และ Verdana เป็นต้น

ตัวอย่าง ex06.html

<html>
<head>
<title>Head 1-6</title>
</head>
<body>
		<font face= “Tahoma" color= “#FF0000" size= “3">ข้อความสีแดง ขนาด 3 รูปแบบ Tahoma</font>
</body>
</html>

ผลลัพธ์

***********************************************************************************************


การกำหนดขนาดตัวอักษรให้ลดลง 1 ขนาด โดยไม่ต้องใช้ Tag <font size= “…”>

<small>ข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ</small>


การกำหนดขนาดตัวอักษรให้เพิ่มขึ้น 1 ขนาด โดยไม่ต้องใช้ Tag <font size= “…”>

<big>ข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ</big>


การกำหนดขนาดตัวอักษรแบบตัวห้อย

<sub>ข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ</sub>


การกำหนดขนาดตัวอักษรแบบตัวยก

<sup>ข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ</sup>


ตัวอย่าง ex07.html

<html>
<head>
<title>Head 1-6</title>
</head>
<body>
		<small>ลด 1 ขนาด</small>
		<big>เพิ่ม 1 ขนาด</big>
		<sub>ตัวห้อย</sub>
		<sup>ตัวยก</sup>
</body>
</html>

ผลลัพธ์

*********************************************************************************************


การกำหนดขนาดตัวอักษรแบบเคลื่อนที่

<marquee scrollamount= “ความเร็ว” behavior= “รูปแบบ”>ข้อความที่ต้องการทำให้เคลื่อนไหว</marquee>

ความเร็ว คือ ความเร็วในการเลื่อน
รูปแบบ คือ ลักษณะของการเลื่อน alternate/scroll/slide
 

การขึ้นบรรทัดใหม่

<br>
<p>ข้อความในพารากราฟ</p>

ตัวอย่าง ex08.html

<html>
<head>
<title>Head 1-6</title>
</head>
<body>
		<marquee scrollamount= "10" behavior= “alternate”>ข้อความที่ต้องการทำให้เคลื่อนไหว</marquee>
		บรรทัดแรก<br>
		บรรทัดที่สอง
		<p>ข้อความในพารากราฟ</p>
</body>
</html>

ผลลัพธ์

*************************************************************************************************


การกำหนดข้อความย่อหน้า

<blockquote>ข้อความในการย่อหน้า</blockquote>


ตัวอย่าง ex9.html

<html>
<head>
<title>Head 1-6</title>
</head>
<body>
		<blockquote>ย่อหน้าแรก<blockquote>ย่อหน้าที่สอง</blockquote></blockquote>
</body>
</html>

ผลลัพธ์


 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
  • ดู 17,214
  • รักเลย 0
  • หมวดหมู่ HTML
  • เขียนเมื่อ
  • แก้ไขเมื่อ
  • Tags html html5
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009