wave
ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์
ทำยังไงให้ขายของได้ คอร์สนี้ค่าเรียน 10,000 บาท

Line ID @socialmarketing เพิ่มยอดขายด้วย LIVE สด | เพิ่มคนดูไลฟ์สด  คอร์สนี้ค่าเรียน 10,000 บาท https://thevintagesocialmarketinglive.online/ https://www.facebook.com/TheVintageSocialMarketingLive/ ไลฟ์สด เพิ่มวิวไลฟ์สด ไลฟ์สดขายของออนไลน์ ปังๆ รับแชร์ลงกลุ่มเฟตบุ๊ค งานโพสมือ 100...

3,573
10,000 บาท 0
มาฝัง font สวยๆ ลงใน web page กันเถอะ

ในบทเรียนรู้นี้เรามาเรียนรู้การฝัง font ลงใน web page โดยเป็น font หรือ แบบอักษร ที่ไม่มีทั่วไป ให้สามารถแสดงผลกับทุก browser ในทุกๆ เครื่องที่เปิด web page  สำหรับตัวอย่างนี้จะใช้ font CSChatThai โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ f0nt.com  จากนั้นนำ font ที่ได้ไป generate เป็นไฟล์สำหรับน...

41,057
ฟอร์ม (Form)

ฟอร์ม (Form) เป็นรูปแบบของการกรอกข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลเข้าไปประมวลผลในฝั่ง Server โดยอาศัยภาษาที่ทำงานในฝั่ง Server เป็นตัวประมวลผลจากฟอร์ม ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ Tag ของฟอร์มกันก่อนครับ <form id= “Id” name= “Name” method= “Method” action= “Action”> ..... </form>  ...

62,405
ตาราง (Table)

การใส่ตารางใน html นั้นสามารถที่จะแทรก Tag และกำหนด Attribute ต่างๆ ได้ดังนี้ <table border= “Border” bgcolor= “TableBg” cellspacing= “CS” cellpadding= “CP” width= “Width” height= “Height” background= “Background”> <tr bgcolor= “TrBg”> <th bgcolor= “ThBg”>Head Text</th...

11,271
การแสดงข้อมูลแบบลิสต์รายการ

การแสดงข้อมูลแบบลิสต์รายการใช้ในกรณีที่เราต้องการทำรายการเป็นข้อๆ เรียงลำดับ โดยสามารถกำหนดรายการแบบต่างๆ ได้ดังนี้ การแสดงรายการแบบมีลำดับกำกับ (Order List) <ol type= “Type” start= “Start”> <li value= “Value”>First Choice</li> <li>Second Choice</li>...

6,710
การเชื่อมโยงหรือลิ้งค์ (Link)

ในเอกสารเว็บเพจนั้นจะขาดไม่ได้เลยก็คือการคลิ๊กไปยังหน้าต่างๆ ซึ่งการคลิ๊กเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจต่างๆ นั้นเราเรียกว่า ลิ้งค์ (Link) หรือเรียกเต็มๆ ว่า ไฮเปอร์ลิ้งค์ (Hyperlink) ซึ่งมีการประกาศ Tag ดังนี้ <a href= “URL or File” target= “Window” title= “text>LinkText</a> URL o...

17,051
การแทรกรูปภาพ

รูปภาพในเว็บเพจจะแยกเก็บไว้ข้างนอกเว็บเพจซึ่งการใช้งานนั้นจะลิ้งค์เข้ามาสู่หน้าเว็บเพจโดยมี Tag เฉพาะทำให้เว็บเพจมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น รูปแบบการใช้งาน <IMG SRC= “image_name" ALT= "alt" ALIGN= “top/middle/bottom/left/center/right" WIDTH= “width" HEIGHT= “height" HSPACE= “hspace" VSPACE...

7,991
เส้นตรงแนวนอน (Horizontal Rule)

เส้นตรงแนวนอนเป็นเส้นตรง มีไว้เพื่อคั่นระหว่างข้อความ หรือรูปภาพได้ ทำให้เว็บเพจมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น รูปแบบการใช้งาน <hr noshade size= “10” width= “40/80%” align= “center/right/left”> ตัวอย่าง ex11.html <html> <head> <title>Special Charecter</title>...

16,989
อักขระตามรหัสแอสกี้(ASCII - American Standard Code for Information Interchange)

รูปแบบการใช้งาน #&ตัวแลขรหัสแอสกี้ ตัวอย่างการใช้งาน

6,705
ตัวอักษรพิเศษ

ตัวอักษรพิเศษเป็นอักษรที่อยู่ในรูปแบบของโค๊ดเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น ตัวอย่าง ex10.html <html> <head> <title>Special Charecter</title> </head> <body> &copy; 2008 Cyber Zone&trade; </body> </html> ผลลัพธ์  

13,217
การกำหนดรูปแบบตัวอักษร

การกำหนดรูปแบบตัวอักษรในเว็บเพจนั้นเป็นการใช้ Tag คู่เป็นส่วนมาก โดยข้อความที่อยุ่ใน Tag นั้นจะเป็นข้อความที่ถูกกำหนดลักษณะ ตาม Tag ต่างๆ โดย Tag พื้นฐานที่ควรทราบมีดังต่อไปนี้ การกำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวหนา <b>ข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ</b> หรือ <strong>ข้อความที่ต้องการจั...

18,206
หัวเรื่อง (Heading)

การกำหนดหัวเรื่องนั้น เป็นการกำหนดขนาดตัวอักษรที่จะแสดงในหน้าเว็บเพจ โดยเป็นการใส่ตัวเลขในแต่ละหัวเรื่อง โดยมีรูปแบบของการใช้งานดังนี้ <Hn>…</Hn> เมื่อ n คือ ขนาดของตัวอักษรโดยมีขนาด 1-6 n=1 หมายถึง ขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุด n=2 หมายถึง ขนาดตัวอักษรที่เล็กที่สุด ตัวอย่าง ex...

10,036
การกำหนดสีพื้นหลังและสีตัวอักษร

การกำหนดสีให้กับพื้นหลังและตัวอักษรนั้นสามารถกำหนดได้ 2 รูปแบบดังนี้ แบบที่ 1 แบบระบุชื่อสี เช่น red, green, blue, yellow เป็นต้น แบบที่ 2 แบบระบุด้วยเลขฐาน 16 หรือ หลักการผสมสีแบบ RGB เช่น   เช่นการกำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจเป็นสีเขียวและกำหนดให้สีอักษรเป็นสีแดง <b...

96,326
โครงสร้างของ HTML

โครงสร้างของ html นั้นจะเปิด Tag ด้วย <html> และปิดด้วย </html> ซึ่งภายในจะประกอบด้วยส่วน head และส่วน body     ส่วน Head จะเป็นส่วนที่ไม่แสดงผลในเบราเซอร์ แต่มีความสำคัญในกรณีที่จะทำ SEO (Search Engine Optimization) หรือปรับเว็บให้เหมาะกับเว็บที่เป็นเครื่องมือค้นหา อ...

17,873
กฎการใช้ HTML

•    Tag ต้องอยู่ในเครื่องหมาย < > เท่านั้น •    Tag พิมพ์ด้วยอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ก็ให้ความหมายเดียวกัน เช่น <body> กับ <BODY> •    Tag ส่วนใหญ่จะมี Tag เปิดและ Tag ปิด เช่น <body>…</body> • ...

9,040
รูปแบบของภาษา HTML

ภาษา HTML ประกอบไปด้วย Text หรือข้อความธรรมดา และ Tag หรือคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบ Text โดย Tag จะอยู่ในเครื่องหมาย <> This is a <b>bold</b> word. This is a bold word.     คือ Text     <b></b>         ค...

8,545
ปูพื้นฐานภาษา HTML

ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language ซึ่งเป็นภาษาที่พัฒนามาตั้งแต่ช่วงปลายปี 1986 โดยทีมงานจากห้องปฏิบัติการทางจุลภาคฟิสิกส์แห่งยุโรป (European Particle Physics Labs) หรือที่รู้จักกันในนาม CERN (Conseil European la Recherche Nucleaire) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีการพัฒนานำเสนอข...

6,945
HTML Index หน้าหลัก HTML

 

7,442