รูปแบบของภาษา HTML

wave
มานพ กองอุ่น 10 เม.ย. 2016, 10:36:16 3,931

ภาษา HTML ประกอบไปด้วย Text หรือข้อความธรรมดา และ Tag หรือคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบ Text โดย Tag จะอยู่ในเครื่องหมาย <>

This is a <b>bold</b> word.

This is a bold word.     คือ Text
    <b></b>         คือ Tag

    This is a <b>bold</b> word.
    
    ผลลัพธ์
    This is a bold word.


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com