ตัวอักษรพิเศษ

wave
มานพ กองอุ่น 10 เม.ย. 2016, 11:46:19 5,406

ตัวอักษรพิเศษเป็นอักษรที่อยู่ในรูปแบบของโค๊ดเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่าง ex10.html

<html>
<head>
<title>Special Charecter</title>
</head>
<body>
		&copy; 2008 Cyber Zone&trade;
</body>
</html>


ผลลัพธ์

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com