การเชื่อมโยงหรือลิ้งค์ (Link)

wave
มานพ กองอุ่น 10 เม.ย. 2016 11:59:29 15,906

ในเอกสารเว็บเพจนั้นจะขาดไม่ได้เลยก็คือการคลิ๊กไปยังหน้าต่างๆ ซึ่งการคลิ๊กเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจต่างๆ นั้นเราเรียกว่า ลิ้งค์ (Link) หรือเรียกเต็มๆ ว่า ไฮเปอร์ลิ้งค์ (Hyperlink) ซึ่งมีการประกาศ Tag ดังนี้

<a href= “URL or File” target= “Window” title= “text>LinkText</a> 


URL or File คือ เมื่อคลิ๊กเมาท์ให้ลิ้งไปที่ไฟล์หรือ URL ที่ต้องการ
Window คือ หน้าต่างเมื่อคลิ๊กแล้วให้ไปที่หน้าต่างไหน โดยมีค่าดังนี้ _blank/_parent/_self/_top โดยปกติจะเป็น _self โดยปริยายอยู่แล้ว
LinkText คือ ข้อความที่ต้องการแสดงให้เห็นเพื่อให้สามารถกดลิ้งค์ไปได้


ไฟล์หรือ URL ที่ต้องการทำลิ้งค์มี 2 แบบคือ

แบบลิ้งค์ภายในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องมี http:// นำหน้า เช่น ./index.html หรือ ../index.html หรือ index.htmlหรือ /index.html
 แบบลิ้งค์ภายนอกเว็บไซต์ โดยให้มี http:// นำหน้า เช่น http://www.sisaketlink.com


ลักษณะของการใช้พาธ (Path) จะแนะนำให้อีกทีในบทต่อไป
หากต้องการให้รูปภาพโดยให้นับไฟล์ที่เราต้องการทำลิ้งค์เป็นหลักแล้วนับไปตามโฟลเดอร์ซ้อนลงไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง Path) ประกาศ Tag ลักษณะนี้

<a href= “URL or File” target= “Window” title= “text><img src= “ImageName” border= “0”></a> 

ImageName คือ ชื่อไฟล์รูปภาพ

ตัวอย่าง ex13.html

<html>
<head>
<title>Hyper Link</title>
</head>
<body>
		<a href= “index.html” target= “_blank” title= “รวมเรื่องราวชาวศรีสะเกษ”>เข้าสู่เว็บไซต์ศรีสะเกษลิ้งค์ดอทคอม</a><br>
		<a href= “http://www.sisaketlink.com” target= “_blank” title= “รวมเรื่องราวชาวศรีสะเกษ”><img src= “exclam.gif” border= “0”></a>
</body>
</html>

ผลลัพธ์

******************************************************************************

 

การเชื่อมโยงแบบอีเมลล์
    การเชื่อมโยงแบบอีกเมลล์ เมื่อเราคลิ๊กแล้วจะปรากฏหน้าต่างสำหรับส่งอีเมลล์ โดยเราสามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของการส่งอีเมลล์ได้ดังนี้

<a href= “ mailto:EmailAddress?Subject=SubjectText&amp;CC=CCEmail&amp;BCC=BCCEmail&amp;body=Message Text”>Text/ImageLink</a> 

 

EmailAddress คือ ชื่ออีเมลล์ที่เราต้องการให้ส่ง
SubjectText คือ หัวข้ออีเมลล์
CCEmail คือ อีเมลล์สำเนาที่เราต้องการให้ส่งถึง
BCC คือ อีเมลล์สำเนาที่ต้องการให้ตอบกลับ
Message Text คือ ข้อความในอีเมลล์
Text/ImageLink คือ ข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการทำลิ้งค์


ตัวอย่าง ex14.html

<html>
<head>
<title>Email</title>
</head>
<body>
		<a href= “mailto:[email protected]?Subject=Subject&amp;CC=CCEmail&amp;BCC=BCCEmail&amp;body=Message Text">Link Text</a>
</body>
</html>

ผลลัพธ์

 


และเมื่อคลิ๊กลิ้งค์ก็จะปรากฏโปรแกรมสำหรับส่งอีเมลล์ ดังนี้

 

*********************************************************************************


การเชื่อมโยงแบบดาวน์โหลด
  
 การเชื่อมโยงแบบดาวน์โหลดนั้นเมื่อผู้ใช้ทำการคลิ๊กเลือกลิ้งค์ก็จะปรากฏหน้าต่างสำหรับดาวน์โหลด โดยมีการกำหนด Tag ดังนี้

<a href= “FileName”>Text/ImageLink</a> 

FileName คือ ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้ดาวน์โหลด โดยระบุเป็น path/filename.extention


ตัวอย่าง ex15.html

<html>
<head>
<title>Download</title>
</head>
<body>
		<a href= “price.xls">ดาวโหลดใบเสนอราคา</a>
</body>
</html>

ผลลัพธ์


มื่อคลิ๊กที่ลิ้งค์ก็จะปรากฏหน้าต่างสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ดังนี้


 

  


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง [email protected]

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
  • ดู 15,906
  • รักเลย 0
  • หมวดหมู่ HTML
  • เขียนเมื่อ
  • แก้ไขเมื่อ
  • Tags html html5
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009