บทเรียนรู้

wave
แสดง 301 ถึง 327 จาก 327 ผลลัพธ์
การแก้ไขเมื่อติดตั้ง Yii Framework 2 แล้วพบ token(hidden)

การแก้ไขปัญหาเมื่อไม่สามารถติดตั้งต่อได้ โดย Command Prompt โดยมีข้อความแสดง token(hidden) เนื่องจากระบบการติดตั้งผ่าน Composer จะอ้างอิง access token ในการติดตั้ง ซึ่ง access token จะอยู่ใน GitHub Account โดยจะต้องสมัครสมาชิก www.github.com และทำตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรก เข้าระ...

12,779
จัดการสิทธิ์การเข้าถึงด้วย Role Base Access Control (RBAC) แบบใช้ฐานข้อมูล

สำหรับ Role Base Access Control หรือ RBAC นั้นเป็นการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง Action ต่างๆ คล้ายกันกับการใช้งาน Access Control Filter แต่มีความแตกต่างเพิ่มเติมคือ ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถมีหลายบทบาทได้ เช่น บทบาทเป็น admin ของ ระบบ A แต่เป็น user ของระบบ B เป็นต้น ใน Yii2 นั้นสามารถเก็บ...

24,911
การทำ CRUD ด้วย AJAX สำหรับ Yii2 GridView

สวัสดีครับในตอนนี้เป็นตอนสำหรับการทำ CRUD แบบ AJAX นั้นสามารถทำได้หลายวิธี ในขั้นตอนนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการทำเท่านั้นเอง ไปดูว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างกันครับ กำหนด AJAX ในหน้า index.php สำหรับ actionIndex() ที่มี GridView กำหนด actionCreate(), actionView() และ actionUpdate() เป็นแบบ r...

19,436
การสร้าง Theme จาก Material Design ใน Yii2 Advanced

สำหรับบทความชุดนี้เป็นแนวทางสำหรับการทำ Theme ในรูปแบบ Material Design สำหรับ Yii2 Advanced Application Template นะครับ  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลด Theme สร้าง Project สร้าง Folder เก็บ Theme สร้าง AppAsset สำหรับ Theme สร้าง layout หลัก โหลด Layout ใน Web Application...

20,671
Extension การใช้งาน kartik Select2 แบบ AJAX (ข้อมูลเยอะ)

การใช้งาน kartik Select2 จากตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างการใช้งาน Select2 โดยการเลือกคำนำหน้าเป็นการสมมติทดสอบข้อมูลหากมีข้อมูลจำนวนมากๆ ถ้ามีการ select ขึ้นมาใส่ใน Select จะทำให้ Web Application ทำงานได้ช้ามาก ดังนั้นทางออกคือทำ Select แบบ AJAX ดึงข้อมูลมาเฉพาะที่ค้นหา ส่วน View สำหรับการแสดง Sel...

15,763
css คืออะไร

5,547
HTML Index หน้าหลัก HTML

 

6,095
การ Update Yii2 ด้วย Composer

สำหรับ Yii2เมื่อเวลาผ่านไปทาง Yii2 Official ได้มีการอัพเดทหรือปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ เพิ่มเติมในระบบ และส่วนเสริมต่างๆ เพื่อให้ระบบ Web Applicationที่เราสร้างมีความเป็นปัจจุบันเราจึงต้องมีการอัพเดทด้วยเช่นกัน สำหรับคำสั่งในการอัพเดทนั้นให้เข้าไปที่ Folder Project แล้วใช้คำสั่งดังนี้...

11,467
การจัดการ URL แบบสวยงาม (Pretty URL)

สำหรับ Pretty URL สำหรับ Yii Advanced Application Templateนั้นเราต้องจัดการ 2 ส่วน คือส่วนของ Frontendและส่วนของ Backend สำหรับการทำ Pretty URL นั้นจำเป็นต้องเปิดใช้งาน rewrite_module  ของ Apache ก่อน เพื่อให้การทำงานของขั้นตอนนี้ถูกต้อง ถ้าเป็น WAMP Server ให้กด W->Apache->Ap...

16,780
การสร้าง Virtual Host ใน Apache สำหรับ Yii2 Advanced Application Template

สำหรับ Yii2 Advanced Application Templateนั้นมี 2 ส่วนด้วยกันนั่นคือ Frontendและ Backendโดยทำ Virtual Host ให้กับ 2 ส่วนนี้ โดย Frontend นั้นจะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ Domain เช่น http://yii2-advanced.devส่วน Backend นั้นจะเป็น Subdomain เช่น http://backend.yii2-advanced.devโดยมีการตั้งค่...

8,893
Gii Generator สำหรับ Advanced Template

การเข้าใช้งาน Gii Generator นั้นเข้าผ่าน URL http://localhost/yii2-advanced/frontend/web/index.php?r=gii จะปรากฏหน้า Web Applicationดังนี้ การสร้าง Modelด้วย Gii     การสร้าง Modelด้วย Gii นั้นมีขั้นตอนที่ง่ายดายเพียงเข้าเมนู Model Generator โดยควรที่จะสร้าง Mode...

24,464
การติดตั้ง Yii2 Advanced Application Template

เปิด Command Promptแล้วไปที่  D:\wamp\www หรือ root ของ web server พิมพ์คำสั่งในการ ติดตั้ง composer  asset plugin (ทำครั้งแรก ครั้งเดียว) composer global require "fxp/composer-asset-plugin:1.1" พิมพ์คำสั่งในการสร้าง Web Application จาก Advanced Application&nbs...

32,416
การสร้าง Virtual Host สำหรับ Yii2 Basic Application Template

สำหรับ Virtual Host นั้นเป็นการจำลองการเรียก Web Applicationผ่าน Domain URL เช่น http://yii2-basic.dev เป็นต้น สำหรับวิธีการนั้นทำได้ไม่ยาก มี 2 ขั้นตอนดังนี้ แก้ไขไฟล์ httpd-vhosts.conf     สำหรับไฟล์นี้จะบรรจุอยู่ใน d:/wamp/bin/apache/apachex.x.x/conf/extra/httpd-vhosts.co...

9,961
Gii การใช้ Gii Generator สำหรับ Basic Template

Gii Generator เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสำหรับ Yii Frameworkซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้าง Code ให้สามารถพัฒนา Web Applicationได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นภายใต้ธรรมเนียมของ Yii Framework การเข้าใช้งาน Gii Generator นั้นสามารถเรียกจาก URL web/index.php?r=giiสำหรับการติดตั้งแบบ Basic โดยจะ...

18,075
แม่แบบ(Application Template) ใน Yii2

สำหรับ Yii2จะมี Web Application Templateอยู่ 2 แบบ นั่นคือ Yii2 Basicใช้สำหรับสร้าง Web Application ทั่วไป และ Yii2 Advancedใช้สำหรับสร้าง Web Application ที่มีความซับซ้อนมากกว่า โดยข้อแตกต่างระหว่าง Yii2 Basic และ Yii2 Advanced นั้นคือการแบ่งระบบของ Yii2 Advanced นั้นจะแบ่งส่วน backendและ front...

18,720
การเตรียมเครื่องมือก่อนการติดตั้ง Yii Framework 2 (Yii2) ติดตั้ง Composer

ก่อนการติดตั้ง Yii Framework 2 นั้นต้องทำการติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ใน Yii Framework 2 นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งใช้การติดตั้งผ่านโปรแกรม Composer ตามมาตรฐาน PSR ซึ่งต้องเตรียมเครื่องมือดังนี้ Composer โปรแกรม Composer สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http...

11,354
การเตรียมเครื่องมือก่อนการติดตั้ง Yii Framework 2 (Yii2) การติดตั้ง WampServer

    สำหรับการเรียนรู้ Yii2 ในหนังสือเล่มนี้จะใช้ WAMP Server ในการทดสอบ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.wampserver.com ซึ่งมีวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งดังนี้ ติดตั้ง WAMP Server     WAMP Server เป็น Web Server ที่สามารถจำลองเครื่องของเป็น Web Server สำหรับ Run Scri...

13,746
PHP Function ข้อความ (String)

ชนิดข้อมูลข้อความหรือ string คือข้อความหรือกลุ่มข้อความ มาเรียนรู้การใช้งาน และการใช้ function เกี่ยวกับตัวอักษร เพื่อเป็นแนวทางต่อไป  function ที่ใช้งานกับตัวอักษรหรือข้อความเช่น strlen() เป็น function ที่ใช้ในการนับจำนวนตัวอักษร function str_word_count() เป็นการนับจำนวนคำ ตัวอย่าง...

9,639
PHP ชนิดข้อมูลในภาษา PHP

ในภาษา PHP ตัวแปรสามารถมีชนิดข้อมูลได้หลายแบบ และแต่ละแบบก็สามารถทำอะไรได้ต่างกันเช่นกัน  สำหรับชนิดข้อมูลใน PHP นั้นมีดังนี้ ข้อความ (String) จำนวนเต็ม (Integer) ทศนิยม (Float) บูลีน (Boolean) ตัวแปรชุด (Array) Object NULL ตัวแปรระบบ ข้อความ (String) ตัวแปรชนิด string คือ ข้...

30,935
PHP เรียนรู้คำสั่ง Echo และ Print ในภาษา PHP

คำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลนั้นมีคำสั่งหลักๆ 2 คำสั่ง นั่นคือ echo และ print ลองมาเปรียบเทียบการทำงานของ 2 คำสั่งนี้เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น โดยทั้ง echo และ print ต่างก็ไม่ใช่ฟังก์ชั่นในโครงสร้างภาษา PHP ซึ่งเราจะใช้ทั้ง 2 คำสั่งในการแสดงผลข้อความ และทั้ง 2 คำสั่งมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่า...

29,414
PHP ตัวแปรในภาษา PHP

ตัวแปรเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการ เพื่อนำไปใช้ประมวลผล เช่น $a=1; โดยเราสามารถกำหนดตัวแปรไว้ล่วงหน้าแล้วเรียกใช้งานได้ตลอดหน้า PHP นั้น กฎการตั้งชื่อตัวแปร ขึ้นต้นด้วย $ ตามด้วย A-Z หรือ a-z หรือ _ ตามด้วย A-Z หรือ a-z หรือ 0-9 หรือ _ เช่น $myvar; $my_var; $myVar;...

98,107
PHP รูปแบบการเขียนภาษา PHP

การเปิด Tag และปิด Tag ภาษา PHP เหมือนกันกับทุกภาษาที่ต้องมีการประกาศ Tag เปิด และ Tag ปิด เพื่อให้ Complier ทราบว่าข้อความหลังจากประกาศ Tag เปิดนั้นให้ทำการอ่านและแปลงคำสั่งภาษาก่อน ส่งออกมาในรูปแบบของ HTML <?php … ?> การแทรกภาษา PHP ใน HTML การแทรกภาษา PHP ใน HTML นั้นก...

16,594
PHP การติดตั้งโปรแกรม PHP

การติดตั้ง PHP โปรแกรม PHP จะทำงานร่วมกันกับ Web Server เช่น Apache และ IIS โดยทั่วไป Hosting หรือผู้ให้บริการฝากเว็บไซต์จะมีรองรับ PHP อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความแน่ใจควรสอบถามผู้ให้บริการ Web Hosting ว่ารองรับภาษา PHP หรือไม่ และใช้โปรแกรม PHP เวอร์ชั่นไหนด้วย สำหรับการติดตั้งจะมี 2 ส่...

18,877
PHP เริ่มต้นกับภาษา PHP

PHP เป็นภาษาสคริปที่ทำงานบนฝั่งเซอร์ฟเวอร์ (Server side script) โดยสามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบโต้กับผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว ที่สำคัญเราสามารถนำมาใช้งานได้ฟรีบนเว็บเซอร์ฟเวอร์ เรียนรู้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ซึ่งเราสามารถรวมคำสั่ง PHP กับ HTML ได้ โดยคำสั่ง PHP จะถูกป...

15,113
PHP บทนำ

ภาษาพีเอชพี (PHP) ย่อมาจาก Hypertext Processor เป็นภาษาที่ทำงานในฝั่ง Server โดยเราสามารถใช้โปรแกรม Text Editor ทั่วไปในการสร้างไฟล์ เช่น Note Pad, EditPlus, Dreamweaver หรือ โปรแกรม Text Editor อื่นๆ   ปัจจุบันเวอร์ชั่นของ PHP เป็นเวอร์ชั่น 5.2. โดยมีเวอร์ชั่น 6. ซึ่งกำลังพัฒนา โดยเวอ...

8,569
Yii Framework คืออะไร

Yii Framework คือ PHP Framework และ PHP Frameork คือ โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา PHP ที่เขียนขึ้นบนการออกแบบซอร์ฟแวร์ในลักษณะ Model, View และ Controller (MVC) ซึ่งเขียนขึ้นในรูปแบบของ Object Oriented Programming (OOP) ความหมายและที่มา Yii หรือ ยี่ ย่อมาจาก Yes It I...

38,725
สารบัญคู่มือ Yii Framework 2 (Yii2)

  พื้นฐาน Yii Framework คืออะไร หลักการทำงานของ Yii Framework 2 Request Life Circle ทำความเข้าใจ MVC ใน Yii Framework 2 ทำความเข้าใจเส้นทาง (Routing) ใน Yii Framework 2 แม่แบบ(Application Template) ใน Yii2 การเตรียมเครื่องมือก่อนการติดตั้ง Yii Framework 2 (Yii2) การติดตั้...

66,007